til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Sikkert drikkevann på Svalbard er en forutsetning for norsk tilstedeværelse

Arrangør
SINTEF
Dag
Onsdag 16/8 2023 10:00 - 10:50
Arrangementstype
Seminar
Tema
Klima/miljø , Samfunnssikkerhet og beredskap
Språk
Norsk
Sted
MS Lofoten
Stedsbeskrivelse:
Hovedrommet
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

I tråd med norsk politikk, har samfunnet på Svalbard de siste tiårene utviklet seg fra et gruvesamfunn til et pulserende og moderne Arktisk familiesamfunn basert på turisme og næringsliv.

Et viktig politisk mål er å sikre norsk tilstedeværelse på Svalbard, gjennom å opprettholde norske familiesamfunn på øygruppen. Det er et uttalt mål at innbyggerne på øygruppen skal oppleve stor grad av trygghet for liv, helse og materielle verdier. Samtidig gir Svalbards geografiske beliggenhet og krevende klima særskilte utfordringer for samfunnssikkerhet og beredskap lokalt. I tillegg vil klimaendringene og utviklingen i den internasjonale sikkerhetssituasjonen gi nye krav til sikkerhet og beredskap for samfunnet på Svalbard. Kritiske samfunnsfunksjoner som sikker vannforsyning er nå særlig under press, på grunn av tinende permafrost og begrenset tilgang til reservevann. Dersom drikkevannet faller ut, finnes ingen alternativ kilde.

Svikt i vannforsyningen gir også svikt i avløpssystemet – hva gjør vi da?

Regjeringen er i ferd med å utarbeide ny stortingsmelding om Svalbard, som skal bidra til forutsigbar og langsiktig forvaltning av øygruppen. Under Arendalsuka ønsker vi å belyse følgende spørsmål:

 • Hvilket ambisjonsnivå har vi for kritiske samfunnsfunksjoner på Svalbard?
 • Har den økende geopolitiske usikkerheten og klimaendringene betydning for vannforsyningssikkerheten?
 • Hvordan kan vi best legge til rette for forutsigbar forvaltning av kritisk infrastruktur i et arktisk klima? 

Følgende innledere er bekreftet: 

1. Endret sikkerhetssituasjon i Europa - hva skal vi forberede oss på? v/Tom Henry Knutsen, tidli. Generalmajor i Luftforsvaret

2. Vil klimaendringene påvirke vannforsyningen på Svalbard? v/Hanne Kvitsand, seniorrådgiver SINTEF

3. Hvordan vurderer Norsk Vann betydningen av disse usikkerhetene for vannforsyningen i nord? v/Ragnhild Aalstad, direktør Norsk Vann

4. Behov og vannforsyningsmuligheter for Longyearbyen v/Kjersti Olsen Ingerø, teknisk sjef Longyearbyen Lokalstyre

Deretter tar vi debatten om veien videre og hvordan kan vi styrke forvaltningen av kritiske samfunnsfunksjoner på øygruppen for økt trygghet på kort og lang sikt.   

Du kan streame arrangementet her.

Medvirkende
 • Arild Olsen (Ap), Ordfører, Longyerbyen lokalstyre
 • Kjersti Olsen Ingerø, Teknisk sjef, Longyearbyen Lokalstyre
 • Siri Hunnes Blakstad, Konserndirektør, SINTEF Community
 • Tom Henry Knutsen, Tidl. generalmajor, Luftforsvaret
 • Hanne Kvitsand, Seniorrådgiver, SINTEF Community
 • Ragnhild Aalstad, Direktør, Norsk Vann
 • Karsten Friis, Seniorforsker, NUPI
 • Cecilie Daae, Medlem, Totalberedskapskommisjonen
Kontaktperson
Hanne Kvitsand, Seniorrådgiver, SINTEF Community, 92423909, hanne.kvitsand@sintef.no
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
1501