På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2018
Tusen takk for din påmelding. Du mottar en e-post når påmeldingen er behandlet.

Tenner hele livet – vi trenger bedre støtteordninger nå!

Arrangør
Voksne med medfødt hjertefeil, Fagforbundet Ung
Dag
Tirsdag 14/8 2018 11:30 - 12:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
No9 CC Café
 


Om arrangementet

Alle politiske partier ønsker å bedre støtteordningene og gi gratis tannhelsehjelp til flere.  Likevel er trygdens stønadsordning blitt svekket de siste årene, og færre får offentlig støtte til å ivareta munnhelsen. I følge Tannlegeforeningen har regjeringen kuttet med over 300 millioner i stønadsordningen til tannbehandling siden 2014.

Tannhelse er velferdsstatens siste, store hull, men har aldri vært en politisk fanesak i en valgkamp. Vi ønsker å få tannhelse på dagsorden!

Hvilke løsninger ser politikere og fagpersoner for å styrke norsk tannhelse, utjevne sosial ulikhet i tannhelse og hjelpe dem som trenger det mest?

Fagforbundet Ung har stått i bresjen for kampanjen Tannhelse inn i egenandelsordningen, som har samlet en rekke organisasjoner bak et felles krav. Mer enn 100.000 personer følger kampanjens facebook-side. Leder av Fagforbundet Ung, Mats Monsen, vil fortelle om status for kampanjen og bakgrunnen for den.

SV er det eneste partiet som har programfestet at de ønsker tannhelse inn i egenandelsordningen.

Er egenandels-sporet veien å gå?

Ifølge Finansdepartementets beregninger vil det koste 11 milliarder kroner årlig.

Fem stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet leverte denne våren inn et om styrking av norsk tannhelse. Representantene vil at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med en egen sak med forslag til hvordan man kan styrke det forebyggende arbeidet for god folketannhelse, en gjennomgang av refusjonsordningene på tannhelsefeltet, forslag som i større grad vil hjelpe dem som i dag ikke har økonomisk mulighet for å få gjennomført nødvendig tannhelsebehandling og forslag til forbedring og forenkling av ordningene for refusjon gjennom folketrygden til spesielle diagnoser.

Forslaget er oversendt Helse- og sosialkomiteen og har høringsfrist i november.

Er en slik gjennomgang noe alle partier kan stille seg bak?

Mange, inkludert tannleger og Helfo, opplever at regelverket for støtte til tannbehandling er vanskelig å forstå – og lett å tolke ulikt?

Tannlegeforeningen har ønsket en grundig gjennomgang av hele trygderegelverket – som er et skikkelig lappverk.

Er politikerne enige i at det er behov for en slik gjennomgang av regelverket?

Munnen er et sted fattigdom synes godt – alt for mange kronisk syke og andre med dårlig råd går ikke til tannlegen fordi det er for dyrt. En nylig undersøkelse utført av Sentio på vegne av Fagforbundet Ung, viste også at 4 av 10 unge lar være å gå til tannlegen fordi de ikke har råd.

Hva vil politikerne gjøre for å sikre at flere med dårlig råd kan få dekket sine behov for tannlegebehandling?

Medvirkende
  • Marit Haugdahl, informasjonsansvarlig, Voksne med medfødt hjertefeil
  • Mats Monsen, leder, Fagforbundet Ung
  • Camilla Hansen Steinum, president, Den Norske Tannlegeforening
  • Mali Steiro Tronsmoen, Sosialistisk Venstreparti
  • Elise Bjørnebekk-Waagen, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Tobias Drevland Lund, Rødt
Kontaktperson
Marit Haugdahl, informasjonsansvarlig, Voksne med medfødt hjertefeil, 95298687
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1425