På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2018

Forskningstokt: Livet i havet og endringer av det marine miljø

Arrangør
Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo
Dag
Onsdag 15/8 2018 10:00 - 11:30
Arrangementstype
Annet
Tema
Klima/miljø , Forskning
Språk
Norsk
Sted
Forskninsgsfartøyet Trygve Braarud
Stedsbeskrivelse:
Langkaia
 


Om arrangementet

Universitetet i Oslo inviterer til forskningstokt med forskningsfartøyet Trygve Braarud! Vi driver omfattende forskning og registrering i Oslofjorden av vannmiljøet og organismer i havet, fra virus, bakterier og planteplankton til bunndyr, fisk og sel. Her arbeider vi også mye med å forstå effekter av klimaendringer og miljøgifter på miljøet. To ganger daglig tar vi med inntil 15 personer per tur på oppdagelsesferd i fjorden utenfor Arendal, sammen med Norges fremste forskere på dette fagfeltet. Her får du være med på å ta prøver av plankton i sjøvannet, sediment på bunn og undersøker miljøtilstanden og endringer av mangfoldet. Vi viser hvordan mikroplast ser ut og hvor det finnes, hvilke giftige alger som er til stede, og hvordan det står til med dyreplanktonet. Vi vil også undersøke små encellede organismer (mikrofossiler) i sedimentkjerner som kan fortelle oss hvordan livsmiljøet på havbunnen har endret seg de siste 100 årene. Mellom toktene vil fartøyet også ligge til kai og publikum kan komme ombord for kort omvisning av utstyr til prøvetaking og prøver, og for å møte og diskutere med våre forskere. FORHÅNDSPÅMELDING: Grunnet begrenset antall plasser vil vi gjerne at du melder deg på ved å følge lenken til nettside.

Medvirkende
  • Bente Edvardsen, Professor i marinbiologi, Institutt for biovitenskap, UiO
  • Elisabeth Alve, Professor i maringeologi, Institutt for geofag, UiO
  • Dag Hessen, Professor i biologi, Institutt for biovitenskap, UiO
  • Ketil Hylland, Professor i økotoksikologi, Institutt for biovitenskap, UiO
  • Elisabeth Lundsør, PhD-stipendiat i marinbiologi, UiO/Norconsult
  • Stein Kaartvedt, Professor i marinbiologi, Institutt for biovitenskap, UiO
Kontaktperson
Eva Michelsen Ekroll, Kommunikasjonsrådgiver, Universitetet i Oslo, 97538447, evamek@mn.uio.no
Twitter:
Universell utforming
Servering
Nei
Sidevisninger
1926