til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Hvordan skal kunstmiljøet på Agder nå satsningene i regionalplan Agder 2030?

Arrangør
Bomuldsfabriken Kunsthall
Dag
Onsdag 14/8 2024 13:00 - 13:45
Arrangementstype
Samtale
Tema
Kultur
Språk
Norsk
Sted
Arendal kunstforening
Stedsbeskrivelse:
3. etasje
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Regionalplan Agder 2030 ble utarbeidet i forbindelse med sammenslåingen av Agder til ett fylke fra 1. januar 2020. Hvordan ligger vi an, og hva gjøres i praksis?

Gjennom en panelsamtale tar vi tempen på tingenes tilstand. Deltakerne ved panelsamtalen offentliggjøres senere. Bomuldsfabriken Kunsthall presenterer også vårt samarbeid med Psykiatrisk avdeling og Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) Sørlandet Sykehus – Kunst & Helse. Målgruppen er mennesker med psykoselidelser som er aktivt innlagt eller tidligere har vært det. Verkstedene inngår i en treårsplan, og avholdes ukentlig på tirsdager i Bomuldsfabrikens lokaler. Les mer her.

Handlingsplanen beskriver hvordan Agder ser ut i 2030: «Da skal Agder være internasjonalt kjent som en nyskapende og mangfoldig kulturregion med en kunnskapsbasert kulturpolitikk. Frivillig og offentlig sektor, akademia og næringsliv samarbeider målrettet for å styrke forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, og eksperimenterer med nye samarbeidsformer i regionen, nasjonalt og internasjonalt. Samarbeidet har utløst kulturens potensial for å skape regional stolthet, sosial inkludering og økonomisk utvikling. Dette reflekteres i tilbudet innen kunst, idrett og kulturarv, hvor alle kommuner har godt utbygd infrastruktur for dette, og alle innbyggere har like muligheter for å delta og utvikle egne kreative evner og talenter.

Vitale miljøer ved og rundt universitetet, kulturinstitusjonene og kompetansesentrene gjør det attraktivt for nyutdannede innen praktiske og estetiske fag å bli boende på Agder. Den høye kunstnertettheten gir god tilgang til kunstnerisk og kreativ kompetanse som stimulerer fritidskulturlivet, skoleverket og næringslivet. Tettheten av kunstnere og kulturarbeidere er den høyeste i landet utenfor Oslo.»

Medvirkende
  • Kari Skippervold, Leder og kurator, Bomuldsfabriken Kunsthall
  • Maya Boman, Prosjektleder Kunst & Helse, Bomuldsfabriken Kunsthall
  • Solvor Frafjord, Ergoterapeut, Psykiatrisk avdeling, Sørlandet Sykehus
Kontaktperson
Kari Skippervold, Daglig leder og kurator, Bomuldsfabriken Kunsthall, 92466609, kari.skippervold@arendal.kommune.no
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
49