til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Likestilling i maritim næring

Arrangør
NHO Sjøfart, Redningsselskapet, WISTA
Dag
Tirsdag 13/8 2024 09:45 - 10:40
Arrangementstype
Debatt
Tema
Likestilling
Språk
Norsk
Sted
MØR biffhus
Stedsbeskrivelse:
Pergola nede
Antall plasser i lokalet
45
 


Om arrangementet

Faglig innledning fra NHO Sjøfart med påfølgende politisk debatt.

 

Fraværet av kvinner i maritim næring har mange årsaker.

Velkommen til debatt hvor ulike deler av bransjen belyser hva som gjøres i dag og hva som må få fremtidig fokus for å sikre en mer likestilt maritim bransje.

Hvordan:

 • jobbe med ledelse og strategisk utvikling som bidrar til en mer likestilt bransje
 • sikre en inkluderende næring og bekjempe mobbing og trakassering
 • jobbe med livsfasepolitikk som understøtte en likestilt maritim bransje
 • tilrettelegge for/oppfordre flere jenter til å velge maritime studier
 • sikre politisk rammevilkår som bygger opp under et større mangfold

Ytterligere informasjon kan komme.

Medvirkende
 • Alf Tore Sørheim, Sjøfartsdirektør, Sjøfartsdirektoratet
 • Knut Arild Hareide, Adm. direktør, Norges Rederiforbund
 • Kristina S. Hansen, Statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet
 • Grete Herlofson, Generalsekretær, Redningsselskapet
 • Stine Mundal, President/Key Account Manager, WISTA/DNV
 • Ingelin Grimsæth, Nestleder, Norsk Sjøoffisersforbund, Senior ingeniør maritime operasjoner, Equinor
Kontaktperson
Evelyn Blom, Fagsjef næringspolitikk og kompetanse, NHO Sjøfart, 45 44 03 78
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
177