til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Hvem er lærere i 2044?

Arrangør
OsloMet – storbyuniversitetet, Universitetet i Stavanger, Kunnskapssenter for utdanning
Dag
Torsdag 15/8 2024 16:30 - 17:15
Arrangementstype
Debatt
Tema
Utdanning
Språk
Norsk
Sted
Arendal bibliotek
Stedsbeskrivelse:
Auditoriet
Antall plasser i lokalet
90
 


Om arrangementet

Hva slags kunnskap og ferdigheter trenger de som skal være lærere i barnehage og skole de neste 20 årene? Klarer lærerutdanningene å gi dem dette? Og hvordan får vi «de rette» søkerne?

Søkertallene til flere av lærerutdanningene fortsetter å stupe. Debatten om akademisering av profesjonsutdanningene har preget våren, blant annet i forbindelse med stortingsmeldinga om profesjonsutdanningene. Diskusjonen har gått om relevansen og verdien til masteroppgavene i grunnskolelærerutdanningen, om opptakskrav og studiemodeller.

Samtidig blir det flere og flere høyt utdannede lærere der ute. Pedagogisk utviklingsarbeid har fått en større plass på mange skoler. Regjeringen ønsker at flere med masterutdanning skal ansettes i barnehagen.

Hvis framtidens barnehager og skoler preges av høyere forsknings- og utviklingskompetanse, hvordan vil dette påvirke samarbeidet mellom utdanningene og praksisfeltet? Vil vi i stadig i større grad samarbeide om utvikling av kunnskap?  

Vi tror at framtidens drømmelærer finnes både blant ufaglærte barnehageassistenter, blant erfarne industriarbeidere og blant ambisiøse 19-åringer.

Hva skal til for å få fulle undervisningsrom, studenter fra alle samfunnslag, og gnistrende akademiske og praksisnære lærerutdanninger?

Innledninger ved:

- Sølvi Mausethagen, leder av ekspertgruppa om styring av lærerutdanningene.

- Elaine Munthe, leder av Kunnskapssenter for utdanning ved Universitetet i Stavanger, som skal snakke om framtidskompetanser.

Paneldeltakere:

- Geir Røsvoll, leder i Utdanningsforbundet

-  Tine Prøitz, visedekan / professor ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge

- Lise Selnes (Ap), stortingsrepresentant og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen

- Marit Knutsdatter Strand (Sp), stortingsrepresentant og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen

- Geir Aaserud, studieleder ved barnehagelærerutdanningen ved OsloMet

- Anna Hagen Tønder, instituttleder ved yrkesfaglærerutdanningen ved OsloMet

- Elaine Munthe, leder av Kunnskapssenter for utdanning ved Universitetet i Stavanger

Paneldebatten ledes av Roger André Federici, dekan ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier OsloMet og Gørill Warvik Vedeler, studieleder ved grunnskolelærerutdanningen ved OsloMet.

Medvirkende
  • Sølvi Mausethagen, Prodekan for forskning og utvikling, OsloMet, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
  • Elaine Munthe, Senterleder, Universitetet i Stavanger, Kunnskapssenter for utdanning
  • Geir Røsvoll, Leder, Utdanningsforbundet
  • Tine Prøitz, Visedekan / professor, Universitetet i Sørøst-Norge, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Lise Selnes, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Marit Knutsdatter Strand, Stortingsrepresentant, Senterpartiet
  • Geir Aaserud, Studieleder ved barnehagelærerutdanningen, OsloMet, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
  • Anna Hagen Tønder, Instituttleder ved yrkesfaglærerutdanningen, OsloMet, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
  • Gørill Warvik Vedeler, Studieleder ved grunnskolelærerutdanningen, OsloMet, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
  • Roger André Federici, Dekan, OsloMet, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
Kontaktperson
Siv Tonje Sperati Håkensen, Kommunikasjonsrådgiver, OsloMet – storbyuniversitetet, 92252063, tonjsh@oslomet.no
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
485