til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Nøkkel til egen bolig – Hvordan kan unge med funksjonsnedsettelser komme inn på boligmarkedet?

Arrangør
Cerebral Parese-foreningen (CP-foreningen), Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Unge Funksjonshemmede, Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere (FO), Handikappedes Barns Foreldreforening (HBF)
Dag
Onsdag 14/8 2024 15:15 - 16:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Likestilling , Menneskerettigheter
Språk
Norsk
Sted
Hjerneteltet
Antall plasser i lokalet
75
 


Om arrangementet

Det å bo og leve selvstendig er viktig for alle – også for unge med funksjonsnedsettelser. Men det er ikke enkelt å komme på inn på boligmarkedet. Mange med funksjonsnedsettelser har begrensede økonomiske ressurser, det er få tilgjengelige boliger i markedet, og det er vanskelig å få tilgang på støtteordninger som startlån, tilpasningstilskudd, etableringstilskudd, BPA, og tjenester i bolig. Mange opplever manglende valgfrihet og føler seg tvungent inn i kommunale løsninger som ikke passer. Så hva kan gjøres for at flere unge med funksjonsnedsettelser kan etablere seg og bo for seg selv? Hva skal til for at flere kan eie egen bolig? Eller bestemme selv hvor en vil bo og hvem en vil bo med?


Foreløpig program 
15.15-15.35: DEL 1 Ulike innlegg om utfordringer på boligfeltet:
15.15-15.20: Situasjonen for unge med funksjonsnedsettelser på boligmarkedet. Hva skal til for at flere kan eie sin egen bolig? v/CP-foreningen
15.20-15.25: Rettigheter for de rike og ressurssterke? v/FFO og Unge Funksjonshemmede.
15.25-15.30 Foregår det en skjult re-institusjonalisering av personer med funksjonsnedsettelser? v/FO
15-30-15.35: Hvordan opplever ungdommene selv den manglende valgfriheten? v/HBF.
15.35- 16.00: DEL 2 Debatt mellom inviterte politikere.

Arrangementet, programmet og deltagere (medvirkere) blir oppdatert fortløpende.

Medvirkende
  • Eva Buschmann, Generalsekretær, CP-foreningen
  • Berit T. Larsen, Interessepolitisk leder, FFO
  • Siri Espe, Interessepolitisk leder, Unge Funksjonshemmede
  • Marit Selfors Isaksen, AU-medlem, FO
  • Annette Jensen, Leder, HBF
  • Tone Foss Aspevoll, Ordstyrer, Agenda Rådgivning
  • Siri Gåsemyr Staalesen, Medlem av Kommunal- og forvaltningskomitéen på Stortinget, AP
  • Inger Brokka De Ruiter, Varaordfører i Arendal, SV
  • Tobias Drevland Lund, Medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Rødt
Kontaktperson
Kristin Benestad, Rådgiver, CEREBRAL PARESE-FORENINGEN, +4793062084, kristin@cp.no
Nettside:
Universell utforming
Tegnspråktolking
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
316