til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Svart kol, økologiske bitcoin og strategiske mineral: Ein samtale om gruvedrift i Noreg

Arrangør
Polyteknisk Forening, Sparebank 1
Dag
Mandag 12/8 2024 17:30 - 18:15
Arrangementstype
Samtale
Tema
Økonomi , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Impact Hub Agder Arendal
Stedsbeskrivelse:
1
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

Ærleg gruvearbeid gjev opphav til energi og verdiar – og er i stadig større grad assosiert med konfliktar og omkampar. Vi spør:

 • Kva slags gruvedrift bør vi satsa på i framtida?
 • Korleis er det å vera gruvearbeidar?
 • Bør norske bankar satsa aktivt på gruvedrift?

Gruvedrift – utvinning av verdifulle og ikkje minst samfunnsnyttige mineral – er både storpolitikk, økonomisk gull verd og sjølvsagt kontroversielt. Det gjeld ikkje minst den norske opninga for gruvedrift utanskjers. Korleis ser den økonomiske oppsida ut, kva er dei viktigaste innvendingane og korleis bør bankar stilla seg til slik næringsverksemd?

Elektrifisering og anna omstilling av utvikla økonomiar fører til auka etterspurnad etter ei rekkje metall og mineral. Kina posisjonerer seg strategisk for å sikra tilgang til slike innsatsfaktorar, det same gjer ei rad oljefond i Midt-Austen. Norske styresmakter er også meir offensive enn på lenge. Emnet er med andre ord i vinden, men rolla til bankane er mindre opplyst og diskutert – inntil nå.

Polyteknisk Forening bringer innsikt, inspirasjon og innflytelse, ved å samle næringslivsledere, forskere og neste generasjon. Vi snakker om det vi burde snakke om når vi snakker om bærekraftig teknologi, samfunnsutvikling og politikk. På Arendalsuka 2024 går vi tverrfaglig til verks og søker løsninger som fremmer demokratisering, dekarbonisering og digitalisering. Målet er å bringe innsikt og inspirasjon med innflytelse på de viktige prioriteringene for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling som må gjøres på tvers av sektorer.

Vi spør:

 • Hva vil forskere bringe til torgs?
 • Hva har næringslivsledere på hjertet?
 • Hva mener neste generasjon?

Vi byr på:

 • Live stream dybdesamtaler med våre utvalgte partnere
 • #PolyPod-opptak med topper fra næringsliv, forvaltning og akademia

Følg med på programoppdateringer – og vær hjertelig velkommen!

Medvirkende
 • Ola Borten Moe, Stortingsrepresentant, Senterpartiet
 • Haakon Hauan Løvli, Gruvearbeider, Store Norske
 • Morten Søberg, Direktør for samfunnskontakt, SpareBank 1 Gruppen
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær, Polyteknisk Forening
Kontaktperson
Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær, Polyteknisk Forening, 93224100, mette.vagnes.eriksen@polyteknisk.no
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
5846