til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Begrensninger på innleie av arbeidskraft – favorisering av de store bedriftene?

Arrangør
Fafo
Dag
Tirsdag 15/8 2023 15:45 - 16:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
Arbeidsliv
Språk
Norsk
Sted
MS Lofoten
Stedsbeskrivelse:
Hovedsal
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

I april kom det nye innstramninger for innleie av arbeidskraft fra bemanningsbedrifter. Hvilke utfordringer skaper endringene for bedriftene i byggebransjen, og må små og store tilpasse seg dette ulikt?

Adgangen til å leie inn arbeidskraft har blitt begrenset gjennom flere regelendringer de siste årene. I 2023 kom det et forbud om å leie inn arbeidskraft innenfor bygg i Oslo-området. Adgangen til å leie inn ble også begrenset i resten av landet, men med unntak for de bedriftene som har tariffavtale. Disse kan fortsatt leie inn dersom de inngår avtale med sine tillitsvalgte.  

Fafo har fått i oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet å undersøke konsekvensene som endringene i regelverket får. På seminaret presenteres de første funnene fra denne forskningen. I tillegg inviterer vi små og store aktører til samtale om hvilke utfordringer endringen fører med seg, og hvordan bedriftene løser disse – i og utenfor forbudssonen. Vi spør blant annet om endringene innebærer en favorisering av de store entreprenørene med tariffavtale på bekostning av de små? 

Medvirkende
  • Heikki Eidsvoll Holmås, administrerende direktør, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
  • Robert Steen, administrerende direktør, Bygghåndverk Norge
  • Per Skau, forbundssekretær, Fellesforbundet
  • Kristin Alsos, seniorforsker, Fafo
  • Rolf K. Andersen, forsker, Fafo
  • Kristine Nergaard, forsker, Fafo
Kontaktperson
Stein Roar Fredriksen, informasjonssjef, Fafo, 99591959
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
1083