til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Olje, klima og omstilling. Unge tillitsvalgte om fagbevegelsens rolle i grønn, rettferdig omstilling

Arrangør
Fafo
Dag
Tirsdag 15/8 2023 14:30 - 15:15
Arrangementstype
Seminar
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
MS Lofoten
Stedsbeskrivelse:
Hovedsal/Restauranten
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Unge er generelt med opptatt av klimapolitikk og mer positive til klimatiltak enn eldre, men unges engasjement er dalende etter klimastreikende på grunn av opplevelser av avmakt og apati. Er eller kan fagorganisasjoner være arenaer for klimaengasjert ungdom? Er arbeidsplassen et relevant utgangspunkt for klimaengasjement?

I dette seminaret vil vi først se en kort, forskningsbasert dokumentarfilm om polarisering rundt olje, arbeid og grønn omstilling, før vi samtaler med to unge fagforeningsledere; en fra industri og en fra offentlig sektor. Hvordan ser unge ansatte og tillitsvalgte sin rolle i spørsmål om olje og klima i en grønn og rettferdig omstilling? 

Spørsmål om fagbevegelsens rolle er ofte innrammet som en konflikt mellom “arbeidsplasser eller klima” - spesielt når oljeindustriens framtid diskuteres. Behovet for avkarbonisering av samfunnet for å begrense klimaendringene har satt oljens framtid på dagsorden, ført klima, industri og arbeidslivspolitikk i berøring med hverandre og klimaspørsmål inn i fagbevegelsen.

Grønn omstilling berører arbeidsplasser, ansatte og medlemmer. Men det berører oljearbeidere på andre måter enn offentlig sektoransatte. Ungdom i fagbevegelsen speiler skillelinjer ellers i samfunnet, men unge tillitsvalgte –både i industrien og i offentlig sektor – er gjerne mer utålmodige for et grønt skifte enn sine eldre kolleger.

Gjør fagbevegelsens hensyn til jobber at den blir en klimabrems, eller er fagbevegelsen et fellesskap som kan sikre rettferdig omstilling og motvirke apati? Eller begge deler samtidig?

Vi innleder med en kort film, “Polarisering i klimadebatten”, som er basert på intervjuer med tillitsvalgte oljearbeidere og miljø-aktivister i og utenfor fagbevegelsen. Etterpå vil Camilla Houeland lede en samtale mellom Michael Schevik, leder av Industri Energi Ung, og John Magne Pedersen Tangen, leder av NTL Ung.

Medvirkende
  • Camilla Houeland, forsker, Fafo
  • John Magne Pedersen Tangen, leder, NTL ung
  • Mikael Schevik, leder, Industri Energi Ung
Kontaktperson
Stein Roar Fredriksen, informasjonssjef, Fafo, 99591959
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
526