til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Den norske samarbeidsmodellen – styrke i krevende tider?

Arrangør
Fafo
Dag
Tirsdag 15/8 2023 12:00 - 12:45
Arrangementstype
Seminar
Tema
Arbeidsliv
Språk
Norsk
Sted
MS Lofoten
Stedsbeskrivelse:
1.klassesalongen
Antall plasser i lokalet
60
 


Om arrangementet

På seminaret presenterer vi funn fra en ny undersøkelse blant tillitsvalgte i privat sektor der vi har spurt hvordan partssamarbeidet fungerte under koronapandemien. Hvilke beslutninger måtte tas?  Fungerte partssamarbeidet? Ble de tillitsvalgte lyttet til? Og hvordan håndterte partene nye digitale møteplasser? Vi har invitert lokale tillitsvalgte og representanter fra Fellesforbundet, Handel og Kontor i Norge og NNN til å diskutere hvordan den norske samarbeidsmodellen fungerer i krevende tider. Hva må ligge til rette for at partsamarbeidet skal fungere etter hensikten? Hvordan håndterer tillitsvalgte de vanskelige beslutningene? Finner man fram til de beste løsningene i fellesskap? 

Medvirkende
  • Sissel Trygstad, forsker I, Fafo
  • Kristine Nergaard, forsker, Fafo
Kontaktperson
Stein Roar Fredriksen, informasjonssjef, Fafo, 99591959
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
708