til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Innovasjon i distriktskommuner: Er vi godt nok rigget for forskningssamarbeid?

Arrangør
Nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor, Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling
Dag
Torsdag 17/8 2023 13:00 - 14:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Innovasjon , Forskning
Språk
Norsk
Sted
Lille Hotell
Stedsbeskrivelse:
Toppleilighet, inngang Østregate
Antall plasser i lokalet
65
 


Om arrangementet

For å opprettholde bosetting og arbeidsplasser i distriktene, er det avgjørende å ha godt fungerende lokalsamfunn og sikre tilgang til velfungerende offentlige tjenester. Distriktskommuner har gjennomgående lave innbyggertall og store arealer med tilhørende avstandsutfordringer, små arbeids- og tjenestemarkeder og demografiske utfordringer. I mange distriktskommuner er det mangel på arbeidskraft i både privat og offentlig sektor, det er utfordrende å oppfylle alle lovpålagte krav, og det er ofte ikke samsvar mellom behov og tilbud av boliger.

For å håndtere disse utfordringene er det behov for innovasjon i kommuners oppgaveløsning, systemer og samarbeid. Samtidig vet vi at distriktskommuner i vesentlig mindre grad enn store og mellomstore kommuner tar i bruk virkemidler for innovasjon og digitalisering. Det er krevende for små kommuner med få ansatte å orientere seg virkemidlene, og dagens virkemidler er utilstrekkelige når det gjelder å tilrettelegge for helhetlig utvikling på tvers av sektorer og fagområder.

Hvilken rolle kan forsknings- og utdanningsmiljøene ta for å bidra til mer innovasjon i distriktskommuner – på distriktskommunenes egne premisser? Hva kreves av kommunene og forskningsmiljøene for å skape gode samarbeidsrelasjoner som gir resultater? Vi inviterer til erfaringsutveksling, dialog og refleksjon med utgangspunkt i konkrete eksempler.

Innledere:

  • Lillian Hatling (Fagansvarlig analyse, Distriktssenteret)
  • Svein Frisvoll (Direktør og seniorforsker ved Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning)
  • Tor Henning Jørgensen (Kommunedirektør – Dønna kommune)

Medvirkende
  • Lillian Hatling, Fagansvarlig analyse, Distriktssenteret
  • Svein Frisvoll, Direktør og seniorforsker, Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning
  • Tor Henning Jørgensen, Kommunedirektør, Dønna kommune
  • Roger Lian, Direktør, NTNU Samfunnsforskning / INNOFF
  • Eugene Guribye, Seniorforsker, NORCE /INNOFF
  • Stian Reiersen, Rådgiver, Regionale Forskningsfond Agder
Kontaktperson
Maria Taivalsaari Røhnebæk, Førsteamanuensis / styreleder INNOFF, INNOFF / Høgskolen Innlandet, 92210952, maria.rohnebak@inn.no
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
1806