til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Ta Plass Norge/Sápmi: Mohamed Mohamed (performance)

Arrangør
Fotogalleriet
Dag
Torsdag 17/8 2023 19:00 - 19:30
Arrangementstype
Kultur/aktivitet
Tema
Kultur , Mangfold
Språk
Norsk
Sted
Arendal videregående skole - avd. Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
I skolegården
 


Om arrangementet

«Ta plass: Norge/Sápmi» er et prosjekt som utforsker det offentlige rommets rolle som normskapende og en plass for sosiale forventninger og “sanksjoner” gjennom en serie av performative og temporære kunstneriske bidrag av fire kunstnere. Performancene vil bli gjennomført i seks ulike offentlige rom i byer over hele Norge og Sápmi hvor de vil være tilgjengelige for et bredt publikum. Prosjektet er gjort mulig med finansiering fra KORO – Kunst i offentlig rom.

Første performance i rekken er av kunstner Mohamed Mohamed og skjer under Arendalssuka 2023.

 

Kunstneren skriver:

“I «The Sexual Loneliness of Jesus Christ» er renhetslengselen gjengangeren. Performancen er en befaring i de ulike formene for renselsesritualer som forekommer i uttrykk; seksuell avholdenhet, etnisk renhet, skyldfrihet, moralsk renhet, politisk og religiøs renhet, eller i å være overopptatt av kropp og utseende, og forestillinger om kjønn og seksualitet som kommer til uttrykk gjennom ideer om renhet og urenhet.

Fortolkningen av ideen om renhet og urenhet kan variere med kulturelle og sosiale forhold, både i moderne og tidligere samfunn, hvor felles forståelse om hva som er rent og urent blir regnet som i dag som absolutt. I vår tid, det rene blir regnet som en samfunnsorden, og det urene som en uorden.

Hva er det som gjør at ideen om renhet og enhet ender med å skitne seg til i sitt forsøk på å oppnå en fantasiverden uten fiende? Jeg ønsker å materialisere kroppslig det elementet om urenhet som renhetsideologien forsøker å eliminere, og hvordan vi utøver denne etter lengselen.” — Mohamed Mohamed

 

Kuratorene skriver:

“Ved å forflytte kunstneriske forestillinger ut i det offentlige rom bryter kunstnerne som del av ‘Ta Plass: Norge/Sápmi’ aktivt med forventningene som kan stilles til dem basert på deres etnisitet, kjønn og/eller seksualitet. Det er en skamløs handling fordi de ikke lenger aksepterer de sosiale normene som tilskrives marginaliserte mennesker, og som ofte forventes å eksistere parallelt med majoritetssamfunnet. Betydningen av kroppen endres avhengig av hvem man er, og ens eksistens politiseres til enhver tid. Hvem har autonomi til å kreve rom, sted og tid uten tillatelse?” — Bassel Anis Hatoum og Miki Gebrelul

 

Om Mohamed Mohamed

Mohamed Mohamed (f.1994) er en performance- og videokunstner med en BA fra Kunstakademiet i Oslo. Momo jobber med identitet og eksistensielle spørsmål, den fysiske opplevelsen og dens psykiske begrensninger. De var en del av utstillingsprosjektet ‘Ta Plass’ i januar 2022 på Fotogalleriet, kuratert av Bassel Anis Hatoum på vegne av Skeiv Verden.

Om Fotogalleriet

Grunnlagt i 1977 er Fotogalleriet fortsatt den eneste kunsthallen i Norge med fokus på kunstfotografi. Stiftelsen er opptatt av å problematisere fotokunst og visuell kultur og bidra til de avgjørende diskursene rundt bildeproduksjon. Som en institusjon med nasjonalt mandat fokuserer institusjonen på nye og radikale produksjoner og utfordrer eksisterende ideer om kunst og dens samfunnsansvar

Medvirkende
  • Mohamed Mohamed, Kunstner
Kontaktperson
Miki Gebrelul, Kurator og utstillingsleder, Fotogalleriet, 41422827
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
644