til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Fra fornorskning til forsoning? - Samtale om Sannhetskommisjonens rapport

Arrangør
Advokatforeningen
Dag
Tirsdag 15/8 2023 14:35 - 15:30
Arrangementstype
Samtale
Tema
Menneskerettigheter
Språk
Norsk
Sted
Advokatfirma Tofte Hald
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Sannhets- og forsoningskommisjonen la 1. juni frem sin rapport om fornorskningen samer, kvener og skogfinner har vært utsatt for som en del av norsk, offentlig politikk. Fornorskningen har ført til tap av språk, kultur og identitet. For den samiske, kvenske og skogfinske befolkningen har rapporten vært en viktig anerkjennelse av deres opplevelser. På samme tid snakkes det om en tillitskrise mellom myndighetene og særlig den samiske befolkningen, i lys av hvordan Fosen-dommen har blitt håndtert. Det synes ikke som om minoritetsinteresser tas på alvor annet enn på papiret. Samtidig er kommisjonsrapporten kritisert i en særmerknad fra kommisjonsmedlem professor emeritus Aslak Syse, blant annet for å ha et ensidig offer-fokus og uten å skjene til ungdommens naturlige valg. Hvordan kan veien frem mot forsoning se ut, når oppfatningen av hva som er «sannhet» spriker?

Advokatforeningen inviterer til samtale om rapporten, tiltakene som er foreslått og veien videre.

I panelet:

  • Aslak Syse, Professor ved Institutt for offentlig rett og kommisjonsmedlem
  • Silje Katrine Moutka, Sametingspresident
  • Constance Jessen Holm, Advokat i Advokatfirmaet Lund & Co og medlem av Advokatforeningens menneskerettsutvalg

Kontaktperson
Kamilla Hildre, Kommunikasjonsrådgiver, Advokatforeningen, 98004541
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
722