til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Kampen om arealene mellom energi og natur: hvilken kunnskap teller?

Arrangør
Universitet i Agder, NMBU, Naturvernforbundet
Dag
Mandag 14/8 2023 15:00 - 16:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Energi , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
UiA-teltet
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

Presset for utbygging av fornybarenergi har akselerert. Utbygging av fornybarenergi presenteres som nøkkel for å sikre overgangen til et lavutslippssamfunn, forsyningssikkerhet og samfunnsstabilitet. Samtidig øker fokuset på klimahensyn, arealendringer og verdien av naturens økosystemer for å sikre en levelig fremtidigverden. Energiutbygging er arealkrevende og påvirker et bredt spekter av natur- og samfunnsverdier.

Et av tidens største samfunnskontroverser er mellom energibruk eller naturvern av arealer. Kunnskap er helt avgjørende i vurdering av «den riktige» arealprioritering i energi- og samfunnsutvikling. Likevel oppstår det motsetninger mellom ulike typer av kunnskapsgrunnlag og fagmiljøer om hva som skal verdsettes og hva som er målet med god utvikling.

I denne Arendals sesjon setter vi fokus på hvilke argumenter som teller i vurderingen av arealbehov mellom energi og natur. Hvilke behov er viktigst – og hvem sin kunnskap teller? Hvem bestiller kunnskapsgrunnlag – og hvem behandler? Hvordan bør kunnskap påvirke energiutbygging og konsesjonsprosesser? Er det behov for andre verktøy og prosesser for å planlegge energiutbygging bedre?

Debattleder Håkon Haugsbø er journalist og mangeårig profilert programleder i Brennpunkt - vil styre denne spennende debatt mellom ulike perspektiv om areal, energi og natur

Debatten er en del av Empowered Futures - en nasjonal forskerskole med om energi og samfunnskontroverser og styring

Medvirkende
  • Espen Barth Eide, Klima- og Miljøminister, Arbeiderpartiet
  • Une Bastholm, Stortingsrepresentant, Miljøpartiet De Grønne
  • Truls Gulowsen, Leder, Naturvernforbundet
  • Kjetil Lund, Vassdrags- og energidirektør, NVE
  • Åslaug Haga, Administrerende direktør, Fornybar Norge
  • Mikaela Vasstrøm, Førsteamanuensis, Universitet i Agder
  • John Andrew McNeish, Professor, Norsk Miljø- og Biovitenskapelige Universitet
  • Vegard Solhjem Knutsen, PhD, Universitet i Agder
Kontaktperson
Mikaela Vasstrøm, Førsteamanuensis, University of Agder, 91575770, mikaela.vasstrom@uia.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
2604