til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Norge har naturressursene, men har vi konkurransedyktige rammevilkår for å utnytte dem?

Arrangør
Å Energi
Dag
Tirsdag 15/8 2023 12:30 - 13:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Energi
Språk
Norsk
Sted
Legacy of the Fjords
Stedsbeskrivelse:
Nedre dekk
Antall plasser i lokalet
200
 


Om arrangementet

Norge har betydelige naturressurser som legger til rette for mer fornybar kraftproduksjon, og et bredt politisk flertall fremhever nettopp mer kraft som det fremste svaret både på klimakrisen, høye strømpriser og som forutsetning for ny industrietablering i Norge.

Men også andre land har tilsvarende ambisjoner, og kjemper om å tiltrekke seg nødvendig kapital. Er forutsetningene for nye investeringer i fornybar kraft i Norge tilstede, eller er det mer attraktivt å putte pengene sine i de andre nordiske landene?

Etter skatteskjerpelsene på vann- og vindkraft i 2022 har flere aktører pekt på økt usikkerhet om fremtidige rammevilkår som et argument mot å investere i Norge. Både norske og utenlandske investorer har hevdet at ustabile politiske betingelser gjør det mer sannsynlig at fornybarinvesteringene kommer i andre land.

På arrangementet får vi en oversikt over rammevilkårene for utbygging av fornybar energi i Norden, og vi får perspektiver fra de aktørene som skal gjennomføre investeringene som trengs for å få mer kraft inn på nettet. Hva har det politiske rammeverket å si for investeringslysten- og evnen?

Vi får også det politiske perspektivet fra de som har makt til å vedta hvilke rammevilkår som skal gjelde – hva mener de om Norges konkurransedyktighet i kappløpet om fornybarinvesteringene?

Medvirkende
  • Berit Tennbakk, Partner, Thema Consulting
  • Steffen Syvertsen, Konsernsjef, Å Energi
  • Toril Nag, Senior Partner, HitecVision
  • Arvid Moss, Konserndirektør, Hydro
  • Frode Jacobsen, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Marius Arion Nilsen, Stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet
  • Kjell Ingolf Ropstad, Stortingsrepresentant, Kristelig Folkeparti
  • Gro-Anita Mykjåland, Stortingsrepresentant, Senterpartiet
  • Anders Bjartnes, Ordstyrer, Energi og klima
Kontaktperson
Jon Anders Skau, Kommunikasjonssjef, Å Energi, 47635078, Jon.Anders.Skau@aenergi.no
Nettside:
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1457