til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Er straffene for strenge i noen seksuallovbruddssaker, og hvorfor varierer straffenivåene så sterkt?

Arrangør
Advokatbladet
Dag
Onsdag 16/8 2023 09:00 - 09:50
Arrangementstype
Debatt
Tema
Annet
Språk
Norsk
Sted
Advokatfirma Tofte Hald
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Våren 2023 ble en tidligere ustraffet mann i 20-årene dømt av Høyesterett til fengsel i ett år og fire måneder for å ha brukt en sovende kvinnes hånd til å masturbere seg i maks ett minutt.

Straffenivået i denne saken er helt uforholdsmessig og fremmed i vår strafferettstenkning, mener enkelte jurister, og viser til store ulikheter i straffenivåene i seksuallovbruddssaker:

En kvinnelig NAV-ansatt som utnyttet sin stilling til å skaffe seg sex med en asylsøker over flere måneder - og truet med at hans 12 år gamle bror ikke ville få komme til Norge - ble for eksempel dømt til fengsel i ett år og to måneder.

I vår var Straffelovrådets forslag til reform av straffelovens kapittel om seksuallovbrudd ute på høring. Straffelovrådet foreslår å fjerne minstestraffene, og at domstolen må få frihet til å fastsette den straff som er passende i den individuelle sak. 

Straffelovrådets forslag ligger nå til behandling i regjeringen.

Annenhver nordmann aner ikke hva straffenivået for voldtekt er - men vil likevel ha strengere straffer, ifølge en undersøkelse om rettsoppfatningen i befolkningen gjort av Oslo Met våren 2023.

Over åtti prosent svarte at de ønsker seg strengere straffer for voldtekt.

Samtidig mente hele seksti prosent av deltagerne at et passende straffenivå for sovevoldtekt av en beruset kvinne ville være ubetinget fengsel i under ett år - mens normalstraffen for et slikt forhold i realiteten er fire år.

Er straffenivåene i seksuallovbruddssaker på ville veier? Hva, om noe, bør endres? Vi tar debatten.

 

Medvirkende
  • Rune Bård Hansen, lagdommer og medlem av dommernes mediegruppe, Agder lagmannsrett
  • Henrik Bliksrud, advokat, Elden Advokatfirma
  • Maria Aasen-Svensrud, justispolitisk talsperson, Arbeiderpartiet
  • Maria Zähler, politisk nestleder, Oslo FrP
Kontaktperson
Nina Schmidt, redaktør, Advokatbladet, 91559602, nina@advokatbladet.no
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
742