til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Arkitekturpolitikk – på ville veier?

Arrangør
Bygg Arena Arendal. 41 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen
Dag
Onsdag 16/8 2023 15:00 - 15:50
Arrangementstype
Debatt
Tema
By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Baker Jørgensen
Stedsbeskrivelse:
Byggeplassen 2. etg sal A og B
Antall plasser i lokalet
140
 


Om arrangementet

Arkitektur vil spille en helt avgjørende rolle i det grønne skiftet. Bygninger og infrastruktur står for en tredjedel av verdens energiforbruk og utslipp av klimagasser. Derfor vil en endring av hvordan vi designer, bygger og vedlikeholder bygninger og steder ha avgjørende påvirkning på vårt klimaavtrykk. God arkitektur vil være viktig i den nødvendige omstillingen vi må gjennom. Utforming kan øke bevisstheten rundt miljøspørsmål og inspirere til en mer bærekraftig livsstil hos beboere og innbyggere.  

13 år etter at forrige arkitekturpolitikk ble lansert i Norge, har kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik varslet at arbeidet med å se på dagen arkitekturpolitikk er i gang. Et nytt utkast kan lanseres i 2023. Vi er alle spente og inviterer til debatt.  

 • Hvilke ambisjoner har regjeringen på vegne av norsk arkitektur, og er ambisjonene høye nok for å nå de nasjonale utslippsmålene? 
 • I jakten på å redusere klimautslippene, må vi glemme gode og spennende arkitektoniske løsninger? 
 • Hvem i Norge har ansvaret for at vi tiltrekker oss initiativer og kapital for å utløse ønsket by- og stedsutvikling? 
 • Hvilke råd vil vi gi politikerne i sluttspurten på politikkutformingen slik at ambisjonene blir høye nok?
 •  Hva kan vi gjøre for at arkitektur blir viktig for politikerne og ikke minst at vi får innovasjon og løsninger som bidrar til å nå klimamålene?   

 

Leder av panelet: Nancy Jøssang, administrerende direktør OPUS  

Del I      Innlegg om ambisjonen i det danske EU Bauhaus prosjektet v/Klitgaard

Del ll    Paneldebatt med alle deltakerne, ledet av Jøssang

Del III  Spørsmål fra salen

Del IV Oppsummering og skråblikk ved Heikki Eidsvoll Holmås

 • Heikki Holmås, administrerende direktør EBA
 • Harald Vaagaasar Nikolaisen, administrerende direktør Statsbygg
 • Torben Klitgaard, leder Bloxhub og det danske EU Bauhaus prosjektet.
 • Ida Aall Gram, administrerende direktør Aspelin Ramm 
 • Nancy Jøssang, administerende direktør OPUS

Medvirkende
 • Heikki Eidsvoll Holmås, Administrerende direktør, EBA
 • Nancy Jøssang, Administrerende direktør, OPUS
 • Torben Klitgaard, Leder, Bloxhub og det danske EU Bauhaus prosjektet.
 • Ida Aall Gram, Administrerende direktør, Aspelin Ramm
 • Harald V. Nikolaisen, Administrerende direktør, Statsbygg
Kontaktperson
Nancy Jøssang, Adm.dir., Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen, 4798024036, nancy.jossang@opus.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1459