til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Klasevåpen og massedrukninger i Middelhavet - Hva kan norge gjøre for å beskytte barn i krig?

Arrangør
Redd Barna
Dag
Torsdag 17/8 2023 19:00 - 20:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Internasjonalt
Språk
Norsk
Sted
Impact Hub Agder Arendal
Stedsbeskrivelse:
1
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Antall barn som lever i de mest dødelige krigssonene har økt med nesten 10% på ett år. Omtrent 452 millioner barn vokser i dag opp i krigssoner. Det betyr at hvert sjette menneske i verden får en start på livet preget av vold og konflikt. Fra 2021 til 2022 hatt også Norge sittet i FNs sikkerhetsråd, og ledet en undergruppe om nettopp barn i krig og konflikt. Hva er blitt oppnådd på dette feltet? I juni 2023 inviterte Norge til en internasjonal konferanse om barn i krig. Hvilke nye forpliktelser har verdens land kommet med? Hvordan kan Norge bedre beskytte barn i krig og konflikt? Og er det noen forskjeller på prioriteringene til ulike stortingspartier?

Redd Barna har dokumentert at minst 4 barn blir drept eller skadet i Ukraina daglig og at dette vanligvis skjer som følge av at eksplosive våpen brukes i befolkede områder. Rapporter fra flere organisasjoner dokumenterer at både Russland og Ukraina bruker klaseammunisjon og antipersonellminer. Det er ammunisjon som rammer vilkårlig, og ofte blir barn skadet av eksplosiver som blir liggende på bakken. I juli begynte USA å forsyne Ukraina med klasevåpen. Norge var en sterk pådriver for klasevåpenkonvensjonen, men har likevel vært svært forsiktig i sine uttalelser om de kontroversielle våpenleveransene fra allierte til Ukraina . Hvordan har Norge jobbet i kulissene for å forhindre dette? Og hva mer kan Norge gjøre for å stoppe denne utviklingen? spør vi Utenriksdepartementet og Stortingspartiene representert i panelet.

De siste fire årene har over tusen barn på flukt fra krig mistet livet eller forsvunnet mens de forsøkte å krysse Middelhavet for å komme seg i trygghet i Europa. Det som kan ha vært den verste tragedien i Middelhavet noensinne skjedde 14. juni i år da en overfylt fisketråler på vei fra Libya til Italia kantret med opp mot 750 mennesker om bord, inkludert mange barn. I Hurdalsplattformen har regjeringen forpliktet seg til å være en pådriver for at rettighetene til barn på flukt blir ivaretatt. Hvilke grep tar Norge for å forbedre den uakseptable situasjonen for barn på flukt? spør vi politikerne i panelet.

Medvirkende
  • Gunvor Knag Fylkesnes, Direktør, politikk og kommunikasjon, Redd Barna
  • Andreas Motzfeldt Kravik, Statssekretær, Utenriksdepartementet
  • Dag-Inge Ulstein, Nestleder, Kristelig Folkeparti
  • Gjermund Skaar, Leder av Internasjonalt Utvalg, Sosialistisk Venstreparti
  • Hege Bae Nyholt, Leder av utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Rødt
Kontaktperson
Ewa Sapiezynska, Humanitær seniorrådgiver, Redd Barna, 95053817, Ewa.Sapiezynska@reddbarna.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
624