til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


BPA – Fra helse til likestilling – Fra ord til handling – Vi utfordrer politikere fra flere partier

Arrangør
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner-SAFO, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO, Unge Funksjonshemmede, Norges Handikapforbund NHF, Norsk Forbund for Utviklingshemmede NFU, Norges Blindeforbund NBF, Uloba - Independent Living, JAG
Dag
Torsdag 17/8 2023 11:30 - 12:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Likestilling , Menneskerettigheter
Språk
Norsk
Sted
Bystyresalen - Arendal kultur- og rådhus
Stedsbeskrivelse:
bystyresalen - 2 etasje
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

SAFO, FFO, Unge Funksjonshemmede, NHF, NFU, NBF, JAG og ULOBA utfordrer politikerne om BPA

Det er nå ett og et halvt år siden utredningen om brukerstyrt personlig assistanse – BPA, ble levert til helseminister Kjerkol. «Selvstyrt er velstyrt» var tittelen på NOU-en. Høringsfristen for de som ønsket å skrive høring, var 1.juli 2022. Organisasjonene våre jobbet på spreng, og innen høringsfristen  maktet vi å levere en felles høringsuttalelse fra 39 organisasjoner av funksjonshindrede.

Etter høringsfristen i juli har det blitt stille.  Organisasjonenes utålmodighet med å få på plass BPA som et reelt verktøy for likestilling av funksjonshindrede, har så langt resultert i lite synlige prosesser blant våre politikere. Vi erfarer at dagens rettighetsfesting ikke praktiseres etter intensjonen og BPA-ordningen i dag gir heller ikke rettighetsfestede muligheter for helhetlige assistanseordninger.  Noen kommuner leverer assistanseordninger som fungerer som reelle verktøy for likestilling, men ordningen praktiseres svært ulikt.

Åtte organisasjoner av funksjonshemmede; Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon FFO, Unge Funksjonshemmede, Norges Handikapforbund NHF, Norsk Forbund for Utviklingshemmede NFU, Norges Blindeforbund NBF, ULOBA og JAG,  inviterer i dette seminaret 4 politikere til debatt. Hva er partienes ståsted, og hva gjør partiene for å sette fortgang i BPA-prosessen i de indre politiske gemakkene. Hva er de villige til å inkludere i en ny og forbedret BPA-ordning for å sikre at ordningen blir et reelt likestillingsverktøy for funksjonshindrede? Hvordan ønsker de å sikre at ordningen praktiseres i samsvar med intensjon og rettigheter, og sikre at den demmer opp mot kommunal ulikhet.   

I forkant vil vi få en liten gjennomgang fra 3 utvalgsmedlemmer + en representant fra NFU, og seminaret/debatten oppsummeres og avsluttes av likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon.

Medvirkende
  • Tove-Linnea Brandvik, Moderator, BPA-utvalget, SAFO og NHF
  • Sverre Fuglerud, Medlem av BPA-utvalget og Seksjonsleder samfunnskontakt NBF, BPA-utvalget, FFO og NBF
  • Vibeke Marøy Melstrøm, Utvalgsmedlem i BPA-utvalget og generalsekretær i Uloba, BPA-utvalget og Uloba
  • Alette Reinholdt, Medlem Landsstyret NFU og fagansvarlig BPA i JAG, NFU og JAG
  • Bjørn Erik Thon, Likestillings- og diskrimineringsombud, Likestillingsombudet
  • Tove Elise Madland, Stortingsrepresentant og medlem av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Stortinget og AP
  • Kathy Lie, Stortingsrepresentant SV - Familie og kulturkomiteen, Stortinget og SV
  • Erlend Svardal Bøe, Stortingsrepresentant Høyre og Helse- og omsorgskomiteen, Stortinget og Høyre
  • Lene Langemyr, Varaordfører (FrP), Grimstad kommune
Kontaktperson
Janne Skei, Daglig leder, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner-SAFO, 97605004, janne.skei@safo.no
Universell utforming
Tegnspråktolking
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1723