til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hvordan får vi fart på energieffektivisering av bygg i Norge?

Arrangør
FME ZEN, NTNU, SINTEF
Dag
Torsdag 17/8 2023 12:00 - 13:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Energi
Språk
Norsk
Sted
Thon hotel Arendal
Stedsbeskrivelse:
Smalsund
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

Sammenlignet med EUs ambisiøse og konkrete målsetninger mot 2030 og 2050 på energieffektivisering, er signalene norske myndigheter sender ut skuffende svake.  Det er stort potensiale i bygningsmassen – hvorfor utnytter vi ikke dette?

Er det mangel på kompetanse?  Politisk styring? Eller står særinteresser i veien?

FME ZEN, forskningssenteret for nullutslippsområder og byer, stiller i dette arrangementet tre spørsmål til forskeren, rådgiveren, politikeren, byggenæringa og boligbyggerne.

Debatten skal gi myndighetene klare råd om hvilke effektive og virkningsfulle tiltak som finnes for å få fart på energieffektiviseringen av bygg. Det alene kan spare oss for mellom 10 - 20 TWh frem til 2030, sammenlignet med 2015. (Kilde: Energikommisjonen 2023).​

Hvorfor mener vi dette er mulig?

To Regjeringsoppnevnte utvalg (Arnstadutvalget i 2010 og Energikommisjonen i 2023) har slått fast at potensialet for energieffektivisering i bygninger er enormt. Mot 20 Twh.

En ny forskningsrapport fra FME ZEN og Skanska viser at energisparepotensialet i bygg er stort  og at det er mulig rent kostnadsmessig. 

Norge har forpliktet seg til å nå målene i Paris-avtalen.

I ZEN forsker vi på løsningene som bidrar til at vi kommer dit. EU bruker f.eks. vår definisjon på nullutslippshus som mal. I Europa skal alle nye bygninger være nullutslipp per 2030, og ALLE bygninger skal være det i 2050.

Men hvorfor skjer det ingenting i Norge?

Program

11.30 Gratis tapas-lunsj og mingling
  12.00 Innledning og presentasjon & Debatt med spørsmål fra salen.

Medvirkende
  • Inger Andresen, Professor, FME ZEN/NTNU
  • Tor Helge Dokka, Sjefsrådgiver, Skanska
  • Ingrid Liland, Politiker - nestleder, MDG
  • Mani Hussaini, Stortingspolitiker, Arbeiderpartiet
  • Guro Hauge, Direktør bærekraft og samfunnspolitikk, Byggenæringens Landsforening
  • Bård Folke Fredriksen, Administrerende direktør, Norske Boligbyggelags Landsforbund
  • Nina H. Sandberg, Seniorforsker, FME ZEN/SINTEF
  • Per Søreide Senstad, Debattleder, Manifestmedia
Kontaktperson
Anne-Lise Aakervik, Kommunikasjonsrådgiver, NTNU, +4793439008, anne-lise.aakervik@ntnu.no
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
2012