til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Enkle grep kan gi frigjøre kapasitet i strømnettet og gi flere industrietableringer

Arrangør
New Kaupang
Dag
Mandag 15/8 2022 14:30 - 15:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
Infrastruktur , Næringsliv
Språk
Norsk
Sted
Rygerelektra
Antall plasser i lokalet
75
 


Om arrangementet

Norge har ambisjoner om å ta en ledende rolle i den grønne somstillingen i Europa. Skal vi lykkes med dette må det tas grep som tilgjengeliggjør mer kapasitet i nettet. Etablering av N-0,9 er et viktig grep som kan gi flere grønne arbeidsplasser i Norge.

N-1 kriteriet har vært en viktig grunnpilar til nettplanleggingen i Norge og har gitt det norske kraftsystemet en svært god forsyningssikkerhet. Samtidig fører N-1 til at store deler av nettkapasiteten unødig forblir ubrukt som reserve til feilsituasjoner.

Vi mener N-1 i mange tilfeller kan erstattes av en «N-0,9»-tenkning. Enkelt forklart betyr N-0,9: N-1, 90% av tiden. Dvs. at det skal være reserve i nettet 90 % av tiden mens topplastperioder som enten skyldes feil på nettet eller kuldeperioder kan sikres med andre tiltak.

Redusert reserve fører til at frigjort kapasitet kan benyttes til å øke forbruket f.eks. ved å kunne tillate flere industrietableringer.

Hvordan kan vi øke uttaket av effekt fra dagens nett ved å vurdere å drifte nettet på N-0,9 og omstilling til større bruk av tilkopling på vilkår ?

Hva betyr N-0,9 og hvilke muligheter kan det gi for å kunne drive kraftnettet mer optimalt.

Yngve Aabø, (gründer, styreleder og spesialrådgiver) Aabø Power Consulting

Hva betyr dette sett fra industrien sitt ståsted

Er aksept for «økt risiko» gjennom N-0,9 og tilkopling på vilkår en mulig løsning ?

Stein Øvstebø, Head of Power systems, Grid & Concessions, Energy Operations & Development Norsk Hydro

Tor Kristian Gyland,  CEO, Green Mountain AS

Kan dette være en mulig løsning som kan iverksettes raskt for å få økt kapasitet i nettet uten å vente på utbygginger.

Sett fra stortings politikerne sine synspunkt

Terje Halleland, Stortinget Energi og miljøkomiteen, Frp

Ove Trellevik , Stortinget Energi og miljøkomiteen, H

 

Avsluttes med debatt

 

 

Om New Kaupang

Selskapet er en prosjektorganisasjon som jobber med Rogaland som utgangpunkt for å bistå med å kvalifisere områder for etablering av energikrevende industri. Bak selskapet står en Rogaland Fylkeskommune (75%), en rekke kommuner og tomteutviklere. New Kaupang er en uavhengig tilrettelegger som skal bistå kommuner og utviklere mot aktørene som etterspør tomter for formål som: Datasenter, produksjon av hydrogen og ammoniakk, industri i verdikjeden til batteriproduksjon og landbasert oppdrett av flere arter.

Medvirkende
  • Tore Svanes, Kommunikasjonssjef, New Kaupang
Kontaktperson
Ketil Barkved, Daglig leder, New Kaupang, 91766096, ketil.barkved@newkaupang.com
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
861