På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Ungdom som endringsagenter – fra myndiggjøring til medvirkning

Arrangør
Norad
Dag
Fredag 19/8 2022 10:00 - 11:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Internasjonalt
Språk
Norsk
Sted
Impact Hub Agder Arendal
 


Om arrangementet

Gjennom pandemien har vi sett at ungdom over hele verden har fått sine livssituasjoner forverret. Nedstengte samfunn har blant annet medført forstyrret skolegang, svekkede sosiale nettverk, forverret psykisk helse og flere utilsiktede graviditeter blant unge. Akkurat nå opplever verden det største antall ungdom som noensinne har levd. Denne demografiske utviklingen danner et formidabelt mulighetsrom for sosial, økonomisk og politisk utvikling. Dette fordrer at ungdoms tilgang på utdanning av god kvalitet, gode helsetjenester, anstendig arbeidsliv og sosiale sikkerhetsnett blir høyt prioritert. Samtidig vet vi at det å danne et solid grunnlag som bidrar til å myndiggjøre enkeltindivider, ikke er nok. Myndiggjøring må skje i sammenheng med å sikre ungdoms reelle makt og medvirkning. Ungdom utgjør ikke bare morgendagens inntektstjenere, entreprenører, lærere, innovatører, ledere, forskere og helsearbeidere, men også dagens drømmere, aktivister og pådriveragenter. Involvering, inkludering og integrering av ungdom er med andre ord helt avgjørende for utvikling og for at vi skal nå bærekraftsmålene.

Mot dette bakteppet inviterer Norad til en kunnskapsorientert paneldebatt som skal rette søkelyset mot ungdom som endringsagenter – hjemme og ute. Arrangementet vil bidra til å løfte unges stemmer og få ungdomsrepresentanters syn på reell og meningsfull ungdomsmedvirkning i viktige og globale utviklingsspørsmål. Norad ønsker videre med dette arrangementet å innhente innspill fra ungdomsrepresentanter til hvordan Norad kan styrke sitt arbeid for og med ungdom.

Norad spør: 

  • Hvilke tanker gjør norsk ungdom seg rundt ungdoms rolle i å nå bærekraftsmålene?
  • Hvordan kan vi gjennom bistanden bidra til at ungdom får utnyttet sitt potensiale som endringsagenter for bærekraftig utvikling?
  • Hva vet vi, hva virker, hvilke små og store løsninger ser vi? Hva kan vi lære fra ungdommen?

Bekreftede deltakere:

  • Anette Wig, rådgiver i Seksjon for global helse i Norad

Panelet vil bestå av 3-4 ungdomsrepresentanter med ulik bakgrunn som representerer ulike aspekter ved myndiggjøring og inkludering av ungdom i utviklingsspørsmål (TBC).

 

Medvirkende
  • Anette Wig, rådgiver, Norad
Kontaktperson
Anette Bjørnsen Wig, Rådgiver, Norad, 99002266
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
170