til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Sterkere tilbake! Hvordan styrke kunstens posisjon og kunstnernes virke

Arrangør
Kunstnernettverket
Dag
Torsdag 18/8 2022 12:00 - 13:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Kultur
Språk
Norsk
Sted
Bakgården
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Kulturmeldingen vektla hvordan kunst og kultur både kan danne, forme og styrke fellesskap og samfunnsstrukturen når offentligheten blir stadig mer oppdelt.
Videre slo meldingen fast at kunst og kultur er ytringer med samfunnsbyggende kraft. Hvordan kan vi legge til rette for at kunsten og kulturens kraft i enda større grad kan få virke i samfunnet?
Det ønsker Kunstnernettverket å vektlegge i denne samtalen. 

Et variert og rikt kunst og kulturliv er nært forbundet med kunstnerøkonomien og hvordan det legges til rette for kunstnerisk virke.

Koronapandemien rammet kunst og kulturfeltet brutalt, og tydeliggjorde den fra før utsatte kunstnerøkonomien.

I Hurdalsplattformen er det nedfelt at regjeringen vil “Styrkje kunstnarøkonomien og leggje til rette for at kunstnarar og kulturarbeiderar får betre rettar og arbeidsmoglegheiter.”

Kunstnernettverket inviterer politikerne til dialog om hva gjøre for å komme sterkere tilbake, og hvordan best utnytte kunsten og kulturens kraft og potensiale.

Kunstnernettverket samler 19 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge. Samlet har disse forbundene over 30 000 medlemmer. Nettverket er et forum for landets kunstnerorganisasjoner, og et sted hvor organisasjonene kan søke alliansepartnere i ulike saker. Kunstnernettverket arbeider med kunstnerpolitikk, med spesiell vekt på kunstneres inntektsforhold, sosiale rettigheter, stipend, vederlag og opphavsrett. 

Medvirkende
  • Elisabeth Sjaastad, Moderator, Norsk Filmforbund/Kunstnernettverket
  • Tage Pettersen, Debattdeltager, H, første nestleder familie- og kulturkomiteen
  • Odin A. Bohmann, Debattdeltager, AP, statssekretær KUD
  • Kathy Lie, Debattdeltager, SV, medlem familie- og kulturkomiteen
  • Åslaug Sem-Jacobsen, Debattdeltager, SP, andre nestleder familie- og kulturkomiteen
  • Grunde Almeland, Debattdeltager, V, leder famile- og kulturkomiteen
Kontaktperson
Kunstnernettverket, Kunstnernettverket, 92615388
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
1167