til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Den krevende energiomstilling: Hva er samfunnsvitenskapens langsiktige rolle?

Arrangør
University of Agder, Norge Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, Universitet i Oslo - INCLUDE, Empowered Futures
Dag
Tirsdag 16/8 2022 08:15 - 09:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Forskning , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
UiA-teltet
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Energi er avgjørende i omstillingen til lavutslippssamfunnet, men skaper også dilemmaer og kontroverser når utbyggingen av energi påvirker andre natur- og samfunnsverdier og interesser. Forskning og kunnskapsutvikling ses som en nøkkel for å bidra til å forstå og løse disse «store utfordringer» i energiomstillingen.

Langtidsplan for forskning fra Kunnskapsdepartement adresserer forskningen rolle og betingelser i møtet med samfunnets store utfordringer: «Forskning og høyere utdanning står sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn, der kunnskap er nøkkelen til nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor.» Energi er et helt sentralt tema i denne planen.

Spørsmålet er hvordan denne planen balanserer behovet for relevant kunnskap for ulike samfunnsaktører og samtidig sikrer en kritisk og uavhengig utforskning av energiomstilling – som kanskje også kan peke på andre alternativer?

Empowered Futures er en ny nasjonal forskerskole som setter fokus på uavhengig kritisk forskning, samtidig settes samfunnsrelevans og samarbeid med privat og offentlig sektor innen energiomstilling helt sentralt.

I denne sesjonen utfordrer vi nøkkelaktører innenfor forskningspolitikk, energi omstilling og  energiforskning til å diskutere hva kan og bør samfunnsvitensplige forskningsroller være? Hvorfor er langsiktige forskningsstrategier viktig for energiomstillingen? Hvordan sikre gode rammebetingelser for fremtiden forskning og forskerutdannelse? Hvordan kan vi jobbe langsiktig for å skape kunnskap som understøtter bærekraftig og rettferdig energiomstilling? 

Vi åpner med innlegg fra: Stortingsrepresentant Lise Selnes (Ap) Talsperson for forskning og høyere utdanning, Mari Sundli Tveit, adm.dir Norges Forskningsråd, Sunniva Whittaker, rektor UiA og Leder av Universitets og Høyskole Rådet, Eivind Heløe, Direktør, Fornybar energi og miljø, John Andrew McNeish prof. NMBU, head of Empowered Futures og Tor Håkon Inderberg (FNI, INCLUDE og Empowered Futures)

Medvirkende
  • Lise Selnes, Stortingsrepresentant, Ap
  • Marit Sundli Tveit, Adm. Direktør, Forskningsrådet
  • Sunniva Whittaker, Rektor, Universitet i Agder
  • Eivind Heløe, DIrektør Fornybar Energi og Miljø, Energi Norge
  • John Andrew McNeish, Professor, NMBU
  • Tor Håkon Inderberg, Forsker, FNI
  • Mikaela Vasstrøm, forskeamanuensis, UiA
Kontaktperson
Mikaela Vasstrøm, Førsteamanuensis, University of Agder, 91575770, mikaela.vasstrom@uia.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
2533