til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Livet på innsiden – kampen for verdige forhold for bak murene.

Arrangør
Advokatforeningen
Dag
Onsdag 17/8 2022 16:00 - 17:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Demokrati , Menneskerettigheter
Språk
Norsk
Sted
Advokatfirma Tofte Hald
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Innsatte i norske fengsler har betydelig større levekårsutfordringer enn den øvrige befolkningen. Samtidig lever de under et strengt regime med begrenset tilsyn. Uberettiget isolasjon og kroppsvisitasjon, manglende helsehjelp og aktivitetstilbud er hverdagen for mange innsatte. Manglende muligheter til rettslig bistand til å utfordre fengselsforholdene gjør at kontrollen med innsattes soningsforhold er svært begrenset. Allikevel har flere advokater de siste årene gjort det til mål å kjempe for innsattes rettigheter, ofte uten betaling. Panelet vil se på noen av disse sakene og diskutere innsattes soningsforhold mer generelt.

I panelet:

Maria-Aasen Svendsrud (AP)

Andreas Sjalg Unneland (SV)

Jan-Erik Sandlie (Kriminalomsorgsdirektoratets assisterende direktør)

Johan Lothe (Johan Lothe, daglig leder av WayBack, Stiftelsen Livet Etter Soning  )

Marita Haug Haaland (advokat)

 

Mooderator: Katrine Holter

Kontaktperson
Kamilla Hildre, Kommunikasjonsrådgiver, Den Norske Advokatforening, 98004541, ksh@advokatforeningen.no
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1274