til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Hvordan lykkes med industriutvikling?

Arrangør
Tekna, Sintef, NTNU, Forskningsrådet
Dag
Onsdag 17/8 2022 18:00 - 19:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Næringsliv
Språk
Norsk
Sted
M/S Sandnes
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Hvordan lykkes med industriutvikling? Vi belyser spørsmålet i Lerchendalsamtalen.

Regjeringen har ambisiøse planer for eksport og industriutvikling i Norge og fremhever at forskning, utvikling og innovasjon er avgjørende for at norske bedrifter skal hevde seg internasjonalt, og for å nå ambisiøse klimamål. I Hurdalsplattformen understreker regjeringspartiene at politikken må gi næringslivet insentiver til å utforske og ta i bruk ny teknologi som digitalisering og automatisering. Regjeringens Veikart for grønt industriløft legger ambisiøse plan for å bygge nye industrieventyr innen en rekke konkrete områder. Regjeringen lover også en kompetansereform og storstilt satsing på livslang læring.

Denne næringsrettede satsingen må foregå med på lag med arbeidstakerne og forskningsinstitusjonene. Kunnskap må utvikles sammen med og være tilgjengelig for bedriftene. Og arbeidstakerne må ha mulighet til å utvikle egen kompetanse. Slik kan vi finne nye kreative løsninger.

Omstilling er ikke noe som er nytt for norsk næringsliv og noe vi har lyktes med tidligere. Norge har et godt utgangspunkt for omstilling med et framoverlent næringsliv, et velfungerende partsamarbeid og sterke teknologimiljøer. For å lyktes må våre styrker dra sammen.  

Politikken må bidra til at vi klarer å utnytte våre kunnskapsfortrinn og omstillingskraften som ligger hos de ansatte og i forskningsinstitusjonene. Lerchendalsamtalen vil handle om hvordan vi best får dette til.

Lerchendalkonferansen er en tradisjonsrik konferanse som gjennom en årrekke har frontet betydningen av kunnskap, forskning og innovasjon for økonomi og samfunnsutvikling i Norge. Konferansen er preget av den gode Lerchendalsamtalen. I år tar vi med samtalen til Arendal. NTNU, SINTEF, Norges forskningsråd og Tekna til Lerchendalsamtalen på Arendalsuka 2022. 

Medvirkende
  • Jan Christian Vestre, næringsminister (Ap)
  • Geir Håøy, konsernsjef, Kongsberggruppen
  • Kathrine Ryengen, CCO, ZEG Power
  • Ingrid Teigland Akay, Managing Partner, Hadean Ventures
  • Karoline Sjødal Olsen, Co-Founder & CEO, Blue Lice
  • Anne Borg, rektor, NTNU
  • Mari Sundli Tveit, administrerende direktør, Forskningsrådet
  • Lars Olav Grøvik, president, Tekna
  • Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef, SINTEF
  • Torbjørn Røe Isaksen, Konferansier
Kontaktperson
Anne Eklund Hiorth, Tekna, 92645284, aek@tekna.no
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
3010