til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Barndomsbelastninger – igjen, igjen og igjen

Arrangør
Stine Sofies Stiftelse
Dag
Onsdag 17/8 2022 14:00 - 15:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Fengselshotellet, Parkveien 6
Antall plasser i lokalet
60
 


Om arrangementet

Hvis du er utsatt for vold eller overgrep som barn, bærer du en større risiko for å bli offer for vold igjen. I tenårene. Som voksen. Mindre kjent, men like viktig, er risikoen du bærer for negativ helse og fysiske sykdommer som voksen. Begge deler påvirker livskvaliteten din.

Hvorfor snakker vi ikke mer om det? Vi inviterer til samtale om en samtale vi ikke tar.

 

Forstyrret barn, forstyrret liv.

Det er en veldokumentert sammenheng mellom mishandling, og økt risiko for psykisk og fysisk sykdom, og sosiale utfordringer senere i livet.

Tidlig voldsutsatte har også høyere risiko for å ta valg som kan gi flere voldserfaringer. Kunnskap vi besitter forteller om dystre konsekvenser, spesielt der barna er mishandlet i nære relasjoner, og med flere former for vold eller overgrep. Men den voldsutsatte får kanskje aldri kjennskap til eget risikobilde og mulige senskader fordi få - eller ingen - forteller om dette.

Problemstillingen angår alle medisinske fagfelt og alle velferdsstatens hjelpetjenester. Men hvorfor informerer vi så sjelden barn om det livet vi vet kan vente dem? Er vi for bekymret for å kaste dom over fremtiden?
Kunne folkehelsestatistikken sett bedre ut om flere utsatte visste mer og kunne ta sine forholdsregler? 

Vi åpner for en samtale vi sjelden tar, og spør: Bør vi i større grad formidle dette mulige fremtidsbildet til barna og familiene det gjelder? 

 

Medvirkende
  • Kjersti Toppe, Barne- og familieminister, Barne- og familiedepartementet (BFD)
  • Anna Luise Kirkengen, ALK, prof. emerita, dr. med, spesialist i allmennmedisin, fhv. fastl
  • Kristin Stokke, Faglig leder, Stine Sofies Stiftelse
  • Tove Gundersen, Generalsekretær, rådet for psykisk helse
  • Iris Anette Olsen, Avdelingssjef, ABUP, Sørlandet sykehus
  • Anders Dovran, Psykolog med ansvar for forskning, Stine Sofies Stiftelse
Kontaktperson
Marie Garmannslund Eide, markeds- og kommunikasjonsrådgiver, Stine Sofies Stiftelse, 94529633
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1362