til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Mobbing #2022 - Mobbeforebygging i lærerutdanningen

Arrangør
Partnerskap mot mobbing
Dag
Onsdag 17/8 2022 09:30 - 10:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
Oppvekst , Inkludering
Språk
Norsk
Sted
Lille Hotell
Stedsbeskrivelse:
2. etasje
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Synet på mobbing er i endring fra et rent individfokus til å også handle om sosiale dynamikker og utrygge fellesskap. Tilhørighet til felleskapet er viktig for at elever skal oppleve et trygt godt skolemiljø. I et endret syn er også læreres faglige undervisning og fellesskapende praksis avgjørende for å forebygge mobbing. Men hva lærer lærere om mobbing i utdannelsen sin? Og hva skulle de som ansetter dem ønske at de hadde lært? 

Vi har invitert ulike aktører med erfaring og kjennskap til lærerutdanning til en utforskende samtale om hvordan et mobbesyn i endring kan være med på å både utfordre og utvikle dagens lærerutdanning.

Medvirkende
  • Frode Restad, Forsker, (moderator), Oslo Met
  • Dag Johannes Sunde, Studieleder og lærerutdanner, Oslo Met
  • Tarja Irene Tikkanen, Professor og lærerutdanner, UiS
  • Kristin Eidet Robstad, Direktør oppvekst, Kristiansand kommune
  • Linda Fagermo Hjørnevik, Rektor/Enhetsleder, Rykene oppvekstsenter, Arendal kommune
  • Lars Strande Syrrist, Leder, Pedagogstudentene
Kontaktperson
Trygve Beyer-Olsen, Politisk rådgiver, Partnerskap mot mobbing, 91647911
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1913