til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Et styrket mangfold - en viktig ressurs for økt bærekraft?

Arrangør
Norsk kulturskoleråd
Dag
Tirsdag 16/8 2022 13:00 - 14:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Kultur , Inkludering
Språk
Norsk
Sted
Kulturkammeret
Stedsbeskrivelse:
Klangkammeret
Antall plasser i lokalet
134
 


Om arrangementet

MANGFOLD OG MEDVIRKNING VIL GI BEDRE EIERSKAP I PROSESSENE FOR Å KUNNE OPPNÅ REELL INKLUDERING OG ØKT SOSIAL BÆREKRAFT!

Tema for Norsk kulturskoleråds arrangement er 
mangfold > medvirkning > eierskap > inkludering > bæredyktig dannelse 
- en sofa-samtale rundt temaet mangfold som en ressurs for bærekraft. Medvirkning for å skape eierskap til de prosessene vi er en del av, er et viktig element i dette. 

 • Hvordan vi møter mangfold som ressurs, for å sikre medvirkning og eierskap med mål om utvikling av en bæredyktig dannelse? 
 • Hva kan kulturskolen gjøre for å fremme bærekraft/mangfold hos i sin egen kommune? 
 • Hvordan bruke mangfold som en ressurs i dette arbeidet?

Deltagere i samtalen er politikere, fagpersoner og “samtidsvitner”. Videosnutter vil underveis i samtalen presentere samtidsvitner, om ulike temaer ved mangfold. Begrepet samtidsvitner i denne sammenheng er mennesker med erfaring og bakgrunn innen ett eller flere av områdene: f.eks psykisk helse, etnisitet, legning, funksjonsnedsettelse osv.


Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon for kommuner som driver kulturskoler. Å løfte fram hva våre medlemskommuner, gjennom sine kulturskoler, kan bidra med ved å se og bruke mangfold som en ressurs i sitt arbeid, vil også bringe oss inn på hvordan kunst og kultur kan virke som en inkluderende kraft - hvis vi bare velger å legge til rette for det.  
Vi har stjernemerket noe viktige områder som kan komme til å være med i dialogen i sofaen: 

 • Kraften og muligheten som ligger i mangfold når vi velger å se det som en ressurs for læring, mestring og verdiskaping.   
 • Gi alle muligheten til å oppleve seg selv som betydningsfull, har en verdi gjennom anerkjennelse fra samfunn, arbeidsliv, sosiale nettverk (og seg selv!) og er en ressurs som kan bidra med noe verdifullt i de samme dimensjonene 
 • Å anerkjenne noen som en ressurs, bidrar til at vedkommende blir en ressurs! 
 • Kunsten og kulturens rolle i inkludering og innenforskap gjennom bevisst holdning til medvirkning for å skape eierskap.   

Medvirkende
 • Irene Kinunda Afriyie, moderator, Stiftelsen Fargespill
 • Anders Rønningen, moderator, FOU, Norsk kulturskoleråd
 • Andrea Alarcon, samfunnsdebattant
 • Ashna Usman, Elevorganisasjonen
 • Ingvill Dalseg, høyrepolitiker og medlem hovedstyret, Norsk kulturskoleråd
 • Lætif Akbar, politiker, Rødt
 • Omar Samy Gamal, byråd, Oslo kommune
 • Hannah Wozene Kvam, rådgiver, Viken fylkeskommune
 • Kamzy Gunaratnam, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Kontaktperson
Jo Eskild, Rådgiver, Norsk kulturskoleråd, 99372012
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1303