til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2018

Innenfor loven, utenfor etikken

Arrangør
Norges Lastebileier-Forbund
Dag
Torsdag 16/8 2018 14:00 - 15:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Arbeid , Næringsliv
Språk
Norsk
Sted
Telenors Arena
 


Om arrangementet

I dette seminaret trekker NLF frem de åpenbare forskjellene mellom liv og lære i transportnæringen og viser alvorlige skyggesider ved hvordan varer og tjenester fraktes ute på vegene. Samtidig utfordres transportkjøperne: Ønsker de å være en del av løsningen, eller en del av problemet?

NLF har i sitt arbeid med å sikre like konkurransevilkår for transportnæringen stilt spørsmål ved enkelte transportkjøperes evne og vilje til å etterspørre dokumentert kvalitet. I dag er sosial dumping gjennom kritikkverdige lønns- og arbeidsforhold slett ikke unntaket, men dessverre regelen når utenlandske transportører utfører oppdrag i Norge.

Funn fra Arbeidstilsynet viser at de aller fleste bryter reglene knyttet til informasjons- og påseplikt ved innenlands transport med utenlandske kjøretøy og sjåfører. Kontrollene viser også at de aller fleste oppdragene utføres under ulovlige lønns- og arbeidsforhold.

Både statlige og private norske transportkjøpere smykker seg med etiske retningslinjer som tydeliggjør at de ikke skal bruke underleverandører som opererer i strid med gjeldende regelverk. Men gjelder dette også transport?

Kontaktperson
Rita Hovde Olsen, Norges Lastebileier-Forbund, 95848051
Nettside:
Universell utforming
Servering
Nei
Sidevisninger
1683