til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2018

#SafeCity - Kan urbanisme være en del av løsningen for å oppnå et tryggere samfunn?

Arrangør
Moment.team, Link Arkitektur
Dag
Tirsdag 14/8 2018 11:00 - 12:15
Arrangementstype
Debatt
Tema
Infrastruktur , Annet
Språk
Norsk
Sted
Annen Etage
 


Om arrangementet

Flere ganger har vi sett det smelle i Europas byer og sikkerhet har fått økt fokus i byplanleggingen, men fokus på sikkerhet kan gi ekskluderende byer der utenforskap skaper grobunn for sosiale konflikter og ekstremisme. Nye strømninger internasjonalt viser at vi kan redusere kriminalitet og øke tryggheten i byer gjennom å jobbe med byens fysiske utforming, og at de samme løsningene som skaper gode byer for alle, også gir integrasjon, trygghet og inkludering.

I Sverige har byplanleggere som jobber med sikkerhet i belastede bydeler vakt internasjonal oppmerksomhet med begrepet «Feministisk byplanlegging» og i Danmark har det oppstått en ny kategori innen planlegging som kalles «trygghets rehabilitering». Det handler om å forstå forskjellen mellom sikkerhet og trygghet, og å gå fra en planlegging som skaper sikkerhet for noen, til trygghet for alle.

Mens våre naboland går i front henger Norge etter. Vi har samlet et bredt panel av aktører og fagpersoner på feltet for å diskutere Norske forhold og hva som skal til for å utvikle trygge byer i Norge. Debatten innledes med en introduksjon til konseptet #SafeCity som bygger på teorier fra tenketanken «Tryggere Sverige» og erfaringer fra byplanlegging i våre naboland.

Om innlederen:

Moe er utdannet arkitekt og har sin kjernekompetanse innen bærekraftig byutvikling. Han jobber som prosjektleder i Urban LINK, som er et sentralt team i Multiconsult-konsernets urbanismesatsning. Moe er en erfaren byutvikler med bakgrunn blant annet fra pilotprosjektsatsninger som Framtidens byer og FutureBuilt. Han har vært en av pådriverne for etablering av #SafeCity som konsept og byplanmessig virkemiddel, og har forelest om emnet ved flere seminarer og konferanser rundt i landet.

Panel:

Anders Røberg-Larsen, Byrådssekretær for Byråd for Byutvikling i Oslo (AP) 

Eva Hagen, Advokatfullmektig Eiendom, Hammervoll Pind, tidl. Direktør i Hav Eiendom

Jan Kevin Brunvoll, Politioverbetjent, Næringslivskontakt, Øst Politidistrikt

Khamshajiny Gunaratnam «Kamzy», Varaordfører i Oslo (AP, Generasjon Y)

Moderator:

Geir Rognlien Elgvin, Prosjektdirektør og Byutviklingsaktivist

Medvirkende
  • Anders Moe, Arkitekt MNAL, Link arkitektur
  • Anders Røberg-Larsen, Byrådssekretær, Byråd for byutvikling, Oslo kommune
  • Jan Kevin Brunvoll, Politioverbetjent, Næringslivskontakt, Øst Politidistrikt
  • Khamshajiny Gnaratnam, Varaordfører, Oslo kommune
  • Eva Hagen, Advokatfullmektig, eiendom, Advokatfirmaet Hammevold Pind
Kontaktperson
Geir Rognlien Elgvin, Moment.team, 97430866
Universell utforming
Servering
Nei
Sidevisninger
1456