På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2018

”Er helsetjenesten forberedt på fremtidens innovasjoner?”

Arrangør
Celgene
Dag
Onsdag 15/8 2018 10:00 - 12:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Tyholmen kolonial
 


Om arrangementet

Nasjonal kreftstrategi 2018-2022 «Leve med Kreft», ble lagt fram av helseminister Bent Høie tidligere i år. Planen skal legge grunnlaget for at den gode kvaliteten i norsk kreftomsorg skal bli enda bedre.   

 

Regjeringen lanserer i strategien også flere ambisiøse målsetninger for kreftomsorgen. Norge skal være blant de landene som har høyest 5-års overlevelse etter kreft og lavest kreftdødelighet. Videre skal kreftpasienter i Norge tilbys diagnostikk, utredning, behandling, oppfølging og rehabilitering på høyt internasjonalt nivå. 

En av de største forandringene kreftomsorgen står overfor, er utvikling og implementering av mer målrettet diagnostikk, utredning og behandling av kreft, I forlengelsen av dette vil helsetjenesten stå overfor nye behandlingsmetoder for kreft som immunterapi og celle- og genterapi.


De nye behandlingsmetodene vil gi nye muligheter for å behandle pasienter som enten ikke har hatt et tilbud eller som har kommet til enden av sin behandlingsreise. Dette vil kunne presse frem en debatt om hvordan helsetjenesten er organisert. Trolig vil det også være nødvendig å tilpasse regelverk og finansieringsordinger.


Er den norske helsetjenesten klar for så store endringer? Hvis pasientene forventer de nye behandlingsmetodene, hvordan kan vi sikre at helsetjenesten gjør nødvendige tilpasningene så tidlig som mulig? 

Vi inviterer politikere, helseadministratorer, klinikere og pasientorganisasjoner til å diskutere dette temaet. Etter en kort innledning åpner vi for en samtale rundt bordet. 

Medvirkende
  • Sveinung Stensland, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Giske Ursin, Direktør, Kreftregisteret
  • Fredrik Schjesvold, Lege, Leder, Oslo Myelomatose senter ved OUS
  • Riche Vestby, Prosjektleder, helse og omsorg, Nasjonalt program for leverandørutvikling, NHO
  • Jacob Hygen, Nestleder, Blodkreftforeningen
  • Karen Marie Ulshagen, Områdedirektør for legmiddeltilgang, Statens legemiddelverk
  • Cecilia Ahlin, Ass. Director Medical Affairs Nordics, Celgene
Kontaktperson
Rud Pedersen Public Affairs Company, Rud Pedersen Public Affairs, 93262789
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
1269