På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2018

Må frivilligheten dekke fremtidens omsorgsbehov?

Arrangør
Kreftforeningen, Frivillighet Norge
Dag
Mandag 13/8 2018 17:00 - 18:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Partipolitikk
Språk
Norsk
Sted
Bankgården
Stedsbeskrivelse:
Bricolagen
 


Om arrangementet

De neste 30 årene vil antall eldre over 70 år fordobles. I SSBs framskrivinger er hver femte person 70 år eller eldre i 2060. Til sammenligning er bare hver niende person fylt 70 år i dag. Som følge av det forventes det en betydelig økning i behovet for helse- og omsorgstjenester i årene som kommer. Bare i tidsrommet 1997-2008 økte det totale helseforbruket per innbygger i Norge med 35%. Samtidig ser vi at ressurstilgangen ikke er i nærheten av en liknende vekst.

SSB forventer at etterspørselen av helse- og sosialpersonell kommer til å øke med 60% frem mot 2035. Men framskrivninger viser at økningen av helse- og sosialpersonell kun vil øke med 33%, noe som vil bety en betydelig underdekning.

Underskuddet estimeres til å nå opp i 57 000 og 28 000 årsverk for henholdsvis helsefagarbeidere og sykepleiere i 2035 (gitt uendret utdanningskapasitet). For leger forventes det kun en svak underdekning i 2035.

For å løse kommende helseutfordringer må vi tenke nytt. Frivilligheten vil spille en betydelig rolle, både som utvikler og tilbyder av ulike former for helsetjenester i fremtiden. 

Ambisjonene på vegne av frivilligheten er store, men settes frivilligheten i stand til å svare på de store spørsmålene fremtidsutsiktene stiller? Vil høtens frivillighetsmeldingen gi noen svar? 

Vi tar debatten.

Medvirkende
  • Anne Lise Ryel, generalsekretær, Kreftforeningen
  • Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær, Frivillighet Norge
  • Grete Herlofson, generalsekretær, Norske Kvinners Sanitetsforening
  • Kristin Ørmen Johnsen, stortingspolitiker, leder av kulturkomiteen, Høyre
  • Freddy André Øvstegård, stortingspolitiker, medlem av kulturkomiteen, SV
Kontaktperson
Thomas Axelsen, Spesialrådgiver, politisk seksjon, Kreftforeningen, 93061573, thomas.axelsen@kreftforeningen.no
Universell utforming
Servering
Nei
Sidevisninger
1181