til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2018

Når voksnes fyll blir barnas ubehag

Arrangør
Blå Kors Norge, Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon
Dag
Tirsdag 14/8 2018 16:00 - 17:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Grand Hotel Arendal
Stedsbeskrivelse:
Det store møtelokalet
 


Om arrangementet

Vi drikker oftere enn før, og i flere anledninger enn tidligere.
Å drikke alkohol med mindreårig barn tilstede ser ut til å ha
en økende aksept blant befolkningen. Er det greit?
Når barn føler ubehag ved voksnes fyll, hvem skal beskytte
barna? Bidrar økt tilgjengelighet av alkohol og færre
alkoholfrie møteplasser til at det blir vanskeligere å skjerme
barna? Berører foreldrenes lykkepromille barna?

16:00 – 16:05 Velkommen v/Janka Holstad,
direktør i Blå Kors Divisjon Behandling

16:05 – 16:20 Innledning v/Guro Brekke,
fagsjef i Blå Kors Borgestadklinikken

16:15 – 17:00 Paneldebatt: «Når voksnes fyll blir barns
ubehag, hva skal samfunnet bidra med»?

Medvirkende
  • Janka Holstad, Divisjonsdirektør, divisjon behandling, Blå Kors Norge
  • Guro Brekke, Fagsjef, Blå Kors Borgestad Klinikken
  • Olaug Bollestad, Stortingsrepresentant, Kristelig Folkeparti
  • Torill Eidsheim, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Sveinung Rotevatn, Statssekretær, Justis- og beredskapsdepartementet
  • Elise Bjørnebekk-Waagen, Stortingsrepresentant, Arbeidepartiet
  • Mona Fagerås, Stortingsrepresentant, Sosialistisk Venstreparti
Kontaktperson
Anders Blixhavn, Kommunikasjonsrådgiver, Blå Kors Norge, 40864140
Twitter:
Universell utforming
Servering
Nei
Sidevisninger
1790