På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2018

Gods på bane - Hva skal til?

Arrangør
Bane NOR SF
Dag
Onsdag 15/8 2018 09:30 - 11:45
Arrangementstype
Seminar
Tema
Infrastruktur , Partipolitikk
Språk
Norsk
Sted
Thon hotel Arendal
Stedsbeskrivelse:
Møterom
 


Om arrangementet

Det har helt siden 1990-tallet vært et uttalt transportpolitisk mål at godstransport over lange avstander i størst mulig grad skal overføres fra vei til sjø og bane. Denne målsettingen har vist seg vanskelig å nå.

En undersøkelse fra Riksrevisjonen fra februar 2018 viser at målet ikke er nådd, og at transport av gods på vei har styrket seg i konkurranse med bane og sjø.

Vi ønsker med arrangementet å fremme godstransport på jernbane, og se på hva som skal til for å få mer gods på jernbane enn det som er i dag.

Riksrevisjonen, Bane NOR og Jernbanedirektoratet innleder om

-«Målet om i størst mulig grad overføre gods fra vei til bane og sjø er ikke nådd - hva er årsakene?» v/ Anne Margit Grønningsæter Rudsro, seniorrådgiver Riksrevisjonen 

«Hva gjør vi - om godsstrategi og tiltak i handlingsprogrammet» v / Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik

"Ny tid for gods - om tiltak som gjennomføres for godstransport på jernbane" v / Konsernsjef Gorm Frimannslund, Bane NOR

«Hva skal til for å øke andelen gods på bane? Nye tanker om tiltak og effekter» v Godsdirektør Oskar Stenstrøm, Bane NOR

Erik Røhne, Adm. dir CargoNet, Tore K. Nilsen, Konserndirektør Posten Bring og Are Kjensli, Adm. dir NHO LT holder korte appeller om "Dagens tilbud og framtidens behov for å få mer gods på bane – om rammevilkår, infrastruktur og punktlighet"

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen kommenterer Riksrevisjonens rapport og Regjeringens politikk for å få mer gods på bane.

Avslutningsvis inviterer vi til dialog mellom Helge Orten, leder av Transportkomiteen, Sverre Myrli, medlem av Transportkomiteen og enkelte av innlederne - "Er det viljen det står på for å nå målet om mer gods på bane? Utnytter vi mulighetene?"

Medvirkende
  • Gorm Frimannslund, Konsernsjef, Bane NOR
  • Kirsti Slotsvik, Jernbanedirektør, Jernbanedirektoratet
  • Oskar Stenstrøm, Godsdirektør, Bane NOR
  • Anne Margit Grønningsæter Rudsro, Seniorrådgiver, Riksrevisjonen
  • Are Kjensli, Adm. dir, NHO
  • Tore K. Nilsen, Konserndirektør, Posten Bring
  • Erik Røhne, Adm. dir, CargoNet
  • Helge Orten, Stortingsrepresentant, leder Transportkomiteen, Stortinget, Høyre
  • Sverre Myrli, Stortingsrepresentant, Transportkomiteen, Stortinget, Arbeiderpartiet
  • Ketil Solvik Olsen, Samferdselsminister, Regjeringen / Frp
Kontaktperson
Irene Johansen, Samfunnskontakt, Bane NOR SF, +47 91655936, irene.johansen@banenor.no
Twitter:
Universell utforming
Servering
Ja
Sidevisninger
2255