til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2018

Kirkebyggets plass i det nye Norge

Arrangør
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Dag
Fredag 17/8 2018 13:30 - 14:30
Arrangementstype
Samtale
Tema
Kultur
Språk
Norsk
Sted
Fryden
 


Om arrangementet

Vår livsstil og levemåte – vaner, bosetning og holdninger til ritualer – har endret seg radikalt de siste 50 årene. Dette får følger for bruken av våre mange kirkebygg, og mange av dem står tomme mesteparten av tiden. Hvilken rolle kan kirkebyggene spille i tiden fremover? Hvilken funksjon bør eller kan de ha utover å være gudstjenestesteder? Er de en ressurs eller en belastning for lokalsamfunnene?

Oddbjørn Sørmoen er fagdirektør for kirkebygg i KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) og en av landets fremste eksperter på de forskjellige funksjonene som et kirkebygg har i et lokalsamfunn. Han har også god oversikt over internasjonale trender rundt hvordan kirker kan brukes når de ikke lenger benyttes til gudstjenester.

Ingrid Vad Nilsen er nylig avgått ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet og tiltrer som direktør i Kirkerådet 1. august. Som sjef for Den norske kirkes nasjonale sekretariat vil hun måtte gi mange råd og føringer knyttet til økonomiske prioriteringer i kirken. Privat kjenner hun kirkebruksspørsmålet på kroppen som medlem av Bakkehaugen menighet i Oslo, der kirken er foreslått tatt av bruk som soknekirke.

Oddbjørn Sørmoen innleder. Deretter blir det samtale mellom ham og Ingrid Vad Nilsen, ledet av Trygve W. Jordheim fra KA.

Medvirkende
  • Ingrid Vad Nilsen, Direktør, Kirkerådet i Den norske kirke
  • Oddbjørn Sørmoen, Fagdirektør, KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
  • Trygve W. Jordheim, Kommunikasjonssjef, KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Kontaktperson
Trygve W. Jordheim, Kommunikasjonssjef, KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, 97071856
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1863