til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2018

Hvem skal ta vare på kirkene våre?

Arrangør
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Dag
Fredag 17/8 2018 10:00 - 10:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Kultur
Språk
Norsk
Sted
Fryden
 


Om arrangementet

Vedlikeholdsetterslepet på norske kirkebygg holder seg på et stabilt høyt nivå, eller det øker. Mange verdifulle kirker er i forfall, og klimaendringene gjør intensivert innsats nødvendig, særlig med tanke på råtefare.

Samtidig er fremtidig finansiering av kirken og tros-/livssynssamfunn sådan uavklart. Kan vi ta vare på alle kirkene i fremtiden - og hvem har ansvaret?

Medvirkende
  • Kristin Ørmen Johnsen, Komitéleder og stortingsrepresentant (H), Familie- og kulturkomiteen på Stortinget
  • Geir Jørgen Bekkevold, Stortingsrepresentant (KrF) og 2. komiténestleder, Familie- og kulturkomiteen på Stortinget
  • Alf Erik Andersen, Ordfører (Frp), Mandal kommune
  • Øystein Dahle, Avdelingsdirektør, KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
  • Trygve W. Jordheim, Kommunikasjonssjef, KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Kontaktperson
Trygve W. Jordheim, Kommunikasjonssjef, KA Arbeidsgiverorganisasjon, 97071856
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1772