til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2018

Veien til økt mobilitet i framtidens byer

Arrangør
Standard Norge, ITS Norge, Tekna
Dag
Tirsdag 14/8 2018 17:00 - 19:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Innovasjon , Digitalisering
Språk
Norsk
Sted
Teltscenen Ferjekaia
 


Om arrangementet

Byene er inne i en stor digital omstilling og alle snakker om de smarte byene. Ny teknologi innføres, systemene er mange og datamengdene enorme. Men hvordan unngå kaos og sikre at systemene fungerer sammen til beste for innbyggerne? Framtidens byer krever smart infrastruktur og sømløs integrasjon mellom systemer. Det er for eksempel utenkelig å slippe førerløse biler ut på veien som ikke interagerer med andre trafikanter, trafikkskilting, rutetabeller eller kartinformasjon.

Store offentlige midler skal gå til utprøving av smarte løsninger i norske byer og regioner de neste årene. Vil det resultere i tusentalls små spirer, eller vil initiativene som dukker opp, kunne vokse sammen til et gigantisk smart økosystem som gror videre av seg selv? Hvem skal sørge for at informasjonen som oppstår fra stordatainnsamling, er åpen og tilgjengelig for flere enn de som samler den? Hvem skal sørge for at norske løsninger ikke følger særnorske retningslinjer, men er tilpasset internasjonale standarder? Hvem skal ta det lederskapet som må til for å sette retning for de smarte løsningene?

Debatt om framtidens transportløsninger

Velkommen til en debatt om de smarteste byene der komplekse systemer fungerer i samspill, og der innbyggere, næringsliv og myndigheter i fellesskap setter standarden.

Samtalen ledes av gründer og teknologiskribent Anders Waage Nilsen. Du møter blant annet eksperter på internasjonal standardisering og intelligente transportsystemer, og blir kjent med innovasjonsmiljøer som gjør forretning på standardisering. Representanter fra sentrale myndigheter vil også delta.

Medvirkende
  • Jacob Mehus, Administrerende direktør, Standard Norge
  • Trond Hovland, Daglig leder, ITS Norge
  • Lise Lyngsnes Randeberg, President, Tekna
  • Anders Waage Nilsen, Gründer og teknologiskribent
  • Frode Hvattum, Strategidirektør, Ruter
  • Marit Brandsegg, direktør for trafikksikkerhet, miljø og teknologi, Statens vegvesen
  • Johan Høgåsen-Hallesby, CTO, Urban Sharing
  • Synne Homble, Konserdirektør mobilitet og strategi, NSB
  • Ketil Solvik-Olsen, Samferdselsminister
Kontaktperson
Marit Sæter, Direktør kommunikasjon, Standard Norge, 97027956, msa@standard.no
Twitter:
Universell utforming
Servering
Ja
Sidevisninger
5009