til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2017

NHO 1630: Offentlig og privat sektor – samspill for velferd?

Arrangør
Nærlingslivets Hovedorganisasjon
Dag
Onsdag 16/8 2017 16:30 - 18:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Næringsliv , Partipolitikk
Språk
Norsk
Sted
Madam Reiersen
 


Om arrangementet

Hvem skal gjøre jobben når velferdstjenester skal leveres? Noen ønsker private leverandører på banen, og forventer økt innovasjon, bedre organisering og mer effektive tjenester. Andre frykter velferdsprofitører og at private leverandører tar med seg dårligere vilkår for arbeidstakere og putter offentlige penger i egne lommer. Debatten foregår i mange sektorer – sykehjem, barnevernsinstitusjoner, skoler, barnehager, renhold, vaskeri, renovasjon er bare noen eksempler. Konkurranseutsetting lykkes ikke alltid, men er det svikt i ordningen, eller svikt i innkjøpene og oppfølgingen? Hvor går grensen for hva som er naturlige offentlige og private oppgaver, og hvordan oppnår vi et samspill der sektorene kan spille hverandre gode?

Debattleder: Ole Erik Almlid, viseadministrerende direktør i NHO

Medvirkende
  • Ingunn Foss, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Odd Omland, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Heidi Greni, Stortingsrepresentant, Senterpartiet
  • Sveinung Rotevatn, Stortingsrepresentant, Venstre
  • Joakim Lund, Leder marked og utvikling, Falck Helse
  • Ola Sigmundstad, Seniorrådgiver, Arendal kommune
  • Jørgen Kjørven, Barnehagegründer, Småtjern naturbarnehage
  • Trude Wester, Direktør, Privat Omsorg Nord
  • Sylvi Vatne Pedersen, HR-ansvarlig, Privat Omsorg Nord
  • Erik Sandøy, Adm dir, Aleris Omsorg Norge
Kontaktperson
Ingebjørg Gregersen Aas, Nærlingslivets Hovedorganisasjon, 47900055, ingebjorg.aas@nho.no
Universell utforming
Servering
Ja
Sidevisninger
2698