til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2017

Politisk eksamen i grønn konkurransekraft

Arrangør
Elektroforum
Dag
Onsdag 16/8 2017 15:30 - 17:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø , Partipolitikk
Språk
Norsk
Sted
Telenors Arena
Stedsbeskrivelse:
Nygaten 4, inngang Vestre Gate 10
 


Om arrangementet

Norge kan bli et globalt fremtidslaboratorium for grønn næringsutvikling. Mens andre land sliter med å redusere utslippene i kraftforsyningen, kan vi som nasjon realisere helt nye grønne forretningsmuligheter der vi utnytter våre sterke sider i form av stor tilgang på rene energiressurser, høy effektivitet og produktivitet, faglært arbeidskraft, høy teknologisk kompetanse, samt en sterk tillits- og samarbeidskultur.

Dette var konklusjonen da Elektroforum i mai 2016 leverte sin utredning av potensialet for grønn verdiskaping, økt sysselsetting og reduserte klimagassutslipp til regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Rapporten inneholdt konkrete politiske anbefalinger om hvordan potensialet kan realiseres i form av klimavennlige transportløsninger, en energioptimal byggsektor og grønn industriell vekst.

Med utgangspunkt i våre anbefalinger har Elektroforum i forkant av Stortingsvalget foretatt en grundig evaluering av de politiske partiprogrammene. Vi har forsøkt å identifisere i hvilken grad programforpliktelsene vil bidra til å realisere potensialet for grønn verdiskaping, og vi har gitt partiene karakterer ut ifra dette.

På arrangementet presenterer vi partienes karakterer og vår redegjørelse for disse. Samtidig gir vi også de politiske partiene mulighet til å forbedre sine skriftlige karakterer gjennom en muntlig utspørring og politisk debatt.

Velkommen skal du være!

Program

1530 Mingling, mat og drikke

1600 Velkommen, ved Elektroforums styreleder, Ove Guttormsen, adm.dir i Nelfo

1610 Hvilket parti er best på grønn konkurransekraft? Elektroforum presenterer vår vurdering og gir partiene karakter fra 1 til 6, ved Frank Jaegtnes, adm.dir i Elektroforeningen (EFO)

1625 Partidebatt med mulighet for å forbedre eget partis karakter

Ola Elvestuen (V), Nikolai Astrup (H), Terje Aasland (Ap), Arild Hermstad (MDG), Ola Borten Moe (Sp), Jørund Rytman (Frp)

1650 Ekspertpanelets dom - fortjener noen av partiene bedre karakter?

1700 Avslutning

 

Om Elektroforum

Elektroforum har seks medlemsorganisasjoner som hver representerer bedrifter i ulike ledd i den elektrotekniske verdikjeden. Bedriftene representerer om lag 200 000 arbeidstakere og en samlet årlig omsetning på nesten 800 milliarder kroner. Elektroforum består av følgende organisasjoner:

  • EFO (Elektroforeningen) 
  • Energi Norge 
  • Ifea (Industriens forening for elektroteknikk og automatisering) 
  • Nelfo 
  • Norsk Industri 
  • RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening) 

Kontaktperson
Per Øyvind Voie, Næringspolitisk direktør, Elektroforeningen (EFO), 97665446
Universell utforming
Servering
Ja
Sidevisninger
8145