til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2017

Marin forsøpling – Globalt problem: Internasjonale tiltak og lokale løsninger

Arrangør
GRID-Arendal, Hold Norge Rent
Dag
Onsdag 16/8 2017 11:30 - 13:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø , Internasjonalt
Språk
Norsk
Sted
Teltscenen Ferjekaia
 


Om arrangementet

Hold Norge Rent og GRID-Arendal ønsker velkommen til politisk debatt om nasjonale og internasjonale løsninger i arbeidet mot marin forsøpling. Flere og flere har fått øynene opp for marin forsøpling som en av vår tids største og hurtigst voksende miljøutfordringer. Aldri før har engasjementet i befolkningen vært større. 

I september er det stortingsvalg. Vi utfordrer politikerne på hvordan de vil følge opp det folkelige engasjementet. Hvilke løsninger presenterer de politiske partiene i sine partiprogram, og hvordan vil de løse en av vår tids største miljøutfordringer? 

Internasjonalt samarbeid vil være avgjørende for å redusere omfanget av marin forsøpling. Dagens regelverk vedrørende marin forsøpling er i beste tilfelle frivillige regionale avtaler. Videre mangler mange utviklingsland kapasitet og infrastruktur til å imøtekomme problemet, ikke minst med tanke på god avfallshåndtering. Kunnskapsbaserte løsninger på tvers av landegrenser er nødvendig, samt å få satt søkelys på de største kildene og de mest berørte regionene. Hvordan kan Norge bidra til integrering av miljøvern og utviklingspolitikk - og ikke minst bidra til at utviklingslandene er inkludert i internasjonale fora? Hvordan bør innsats fordeles mellom opprydding og forebygging?  

Medvirkende
 • Jens Frolich Holte, Politisk Rådgiver, Klima- og miljødepartementet
 • Nina Jensen, Generalsekretær, WWF Verdens naturfond
 • Lisa Svensson, Coordinator, Marine and Coastal Ecosystem Branch, UN Environment
 • Terje Aasland, Energi- og miljøkomiteen / Stortingskandidat, Arbeiderpartiet
 • Gisle Meininger Saudland, Førstekandidat i Vest-Agder, Fremskrittspartiet
 • Eivind Trædal, Førstekandidat i Aust-Agder, Miljøpartiet De Grønne
 • Kathrine Kleveland, Førstekandidat i Vestfold og sentralstyremeldem, Senterpartiet
 • Fredrik Schulze-Krog, Førstekandidat i Aust-Agder, Sosialistisk Venstreparti
 • Martine Tønnessen, Organisatorisk nestleder, Kristelig Folkeparti
 • Rebekka Borsch, Stortingskandidat i Buskerud, Venstre
 • Andreas Ytterstad, Nestleder, Concerned Scientists Norway
Kontaktperson
Joan Fabres, Prosjektleder marin forsøpling, GRID-Arendal, 97040308, joan.fabres@grida.no
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
3528