til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2017

Byggenæringen - Norges nest største næring blir avgjørende for det grønne skiftet.

Arrangør
Norwegian Green Building Association (NGBC), Grønn Byggallianse, Stærk og co
Dag
Onsdag 16/8 2017 10:30 - 12:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Tollbodgaten 1
 


Om arrangementet

Bygg står for 40 % av det globale energibruket og 1/3 av verdens utslipp av klimagasser. Bygg som bygges eller rehabiliteres i dag vil bli stående lenge etter at Norge skal være klimanøytral. Hvorfor har ikke byggenæringen en mer sentral plass i det grønne skiftet?

 

Stortinget har vedtatt å redusere energibruk i bygg med 10 TWh innen 2030. Men det er ikke tatt stilling til hvilke virkemidler som skal tas i bruk for å nå målet.

 

Deler av næringen er allerede i gang med å ta sin del av ansvaret og ligger langt foran offentlige pålegg. Men for å få nødvendig fart på utviklingen etterlyses politiske virkemidler og incentiver, og ikke minst at offentlige leietakere blir sin markedsmakt bevisst og øker etterspørselen etter grønne bygg.

 

Norwegian Green Building Council (NGBC), Grønn byggallianse og Stærk og co inviterer til seminar om hvordan konkrete virkemidler som BREEAM og andre miljøsertifiseringsordninger kan bidra til betydelig utslippskutt samtidig som det skaper ny grønn vekst og arbeidsplasser. Ved å ta i bruk BREEAM-sertifisering sikres miljøvennlige materialvalg i alle ledd, et sunt inneklima, god avfallshåndtering og tilrettelegging for grønne transportmuligheter. De som skal bo og jobbe i bygget får det bedre – samtidig som det blir rimeligere i drift.

 

Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom har staket ut eiendsomsbransjens vei mot nullutslippssamfunnet og gitt noen klare anbefalinger til myndighetene for å akselerere utviklingen. Tar de utfordringen?

Hva kan Norges nest største næring forvente seg av det kommende Stortinget? Hvorfor har ikke partiene bygningspolitiske talspersoner? Dette er noe av det du vil få svar på når politikere og representanter fra bygg og eiendomsnæringen møtes til debatt.

 

Møteleder: Kjersti Folvik, daglig leder NGBC

 

Markedets krav til fremtidens bygg. Hva ønsker finanssektoren og investorene?

Stig Beck, Partner i BA-HR

 

Miljøbygg i verdensklasse – dette trengs for å bygge enda fler!

v/Hege Schøyen Dillner, Konserndirektør, Veidekke

 

Grønne offentlige innkjøp og klimabudsjett i Oslo kommune

v/ Heidi Sørensen, klimasjef i Oslo kommune

 

Hva må gjøres de neste fire årene for å nå null utslipp fra bygg i 2050?

v/ Katharina Th. Bramslev Daglig leder, Grønn Byggallianse
 

Grønn byggdebatt

Katharina Th. Bramslev

Hege Schøyen Dillner

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim; nestleder Sp

Ola Elvestuen, leder energi og miljøkomiteen, V

Kårstein Eidem Løvaas, H

Kari Elisabeth Kaski, SV

 

Medvirkende
  • Hege Skøyen Dillner, Konserndirektør, Veidekke
  • Katharina Th. Bramslev, Daglig leder, Grønn Byggallianse
  • Heidi Sørensen, Klimasjef, Oslo Kommune
  • Stig Beck, Partner, BA-HR
  • Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, Nestleder, SP
  • Olav Elvestuen, Stortingsrepresentant, V
  • Kårstein Eidem Løvaas, Stortingsrepresentant, H
  • Kari Elisabeth Kaski, Stortingsrepresentant, SV
Kontaktperson
Kjersti Folkvik, Daglig leder, NGBC, 996 04 330, kjersti.folkvik@ngbc.no
Universell utforming
Servering
Ja
Sidevisninger
3616