På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2017

BYGGENÆRINGENS POLITISKE SPØRRETIME

Arrangør
Veidekke ASA
Dag
Tirsdag 15/8 2017 13:30 - 15:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Næringsliv , Partipolitikk
Språk
Norsk
Sted
Pollen P-hus
Stedsbeskrivelse:
Langbrygga 1
 


Om arrangementet

Vi står foran et storingsvalg som kan føre til viktige endringer i politiske prioriteringer. For Norges nest største næring, bygg- og anleggsnæringen, knytter det seg en del usikkerhet til noen sentrale rammebetingelser som er viktige for næringens muligheter for videre utvikling. Derfor arrangerer vi politisk spørretime hvor vi håper å få svar på et par av næringens mest sentrale spørsmål.
 
DEL 1: Har det blitt enklere å være seriøs?
Høsten 2013 uttalte skattemyndighetene at det var avdekket mafialignende tilstander i bygg- og anleggsbransjen. Ulovligheter ved innleie, fusk med skatt og brudd på arbeidstidsbestemmelser var eksempler på forhold som gjør at det ofte er vanskelig å være en seriøs aktør uten å tape i kampen med de useriøse.
 
På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet overleverte Byggenæringens Landsforening i august 2014 rapporten «Enkelt å være seriøs» til regjeringen. I rapporten presenteres en rekke tiltak for å bedre situasjonen. Hva har skjedd siden den gang? Er det nok? Hva kan vi forvente i kommende stortingsperiode?  Hva kan næringen forvente seg av konkrete tiltak fra de ulike politiske aktørene?
 
Introduksjon
Dag Andresen, styreleder i BNL og adm. dir. i Veidekke Entreprenør
 
Deltakere i panelet:  
-        Statssekretær Christl Kvam fra Høyre
-        Dag Terje Andersen, stortingsrepresentant fra AP
-        Jon Sandnes, adm. dir. i  BNL
-        Steinar Krogstad,  nestleder i Fellesforbundet
 
Deltakere fra næringen som skal stille spørsmål til panelet, er ledere fra medlemsbedriftene i BNL og EBA, Harald Nikolaisen fra Statsbygg, representant fra skattedirektoratet og andre fra byggenæringen.
 
DEL 2: Veisatsing eller kostnadsøkning?
Samtidig med en historisk økning i veibevilgningene ser vi en historisk kostnadsøkning i veiprosjekter. Er kostnadsøkningen så stor at den i realiteten spiser opp de økte bevilgningene og setter de omtalte prosjektene i kommende plan i fare? Hva kan eventuelt gjøres for å hindre at dette skjer, og er Nye Veier svaret?
 
Hvordan forholder de ulike politiske hovedmotstandere seg til dette, og hva blir fremtiden for Nye Veier?
 
Introduksjon
Eirik Nøren Stenersen i Oslo Economics og Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier

Deltakere i panelet:
Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister
Kari Sandberg, adm. dir. i EBA

Påfølgende debatt mellom representanter fra
næringen og politikere.

 

Medvirkende
  • Kommer senere
Kontaktperson
Kai Krüger, Spesialrådgiver, Veidekke ASA, 90519360, arendalsuka@veidekke.no
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
1997