til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2017

Velferdsstatens sykdomstegn - Høynivå-debatt om sosiale helseforskjeller i Norge

Arrangør
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Grete Roede, Fagforbundet, Nasjonalforeningen
Dag
Torsdag 17/8 2017 10:00 - 12:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Eureka kompetanse
Stedsbeskrivelse:
Amfiet
 


Om arrangementet

 

Norge har et av verdens beste helsevesen, likevel oppfatter utsatte grupper at de må bli alvorlig syke før de får hjelp. 10 år etter fremleggelsen av Stortingsmeldingen ”Nasjonal strategi for å utjevne sosiale forskjeller” har forventet levealder økt, men til dels store helseforskjeller mellom høyt utdannede og lavt utdannede preger statistikkene. Og det er fortsatt uakseptable forskjeller i levealder i et av verdens rikeste land, vårt. Samtidig finnes det for få forebyggende tiltak i offentlig regi.

Debatten om sykehus-strukturen raser inn i valgkampen, mens viktige grupper opplever at de blir glemt. En gruppering av sentrale aktører har derfor gått sammen for å rette fokus på sosiale helseforskjeller. Hva har skjedd siden daværende Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad la frem Stortingsmeldingen ”Nasjonal strategi for å utjevne sosiale forskjeller” i 2007? Og hvor er vi på vei?

Gjennom faglige innspill fra eksperter og politisk debatt vil arrangementet belyse helserelaterte utfordringer som i stor grad følger sosioøkonomiske skiller. Er det for eksempel riktig at de forebyggende behandlingstilbudene i hovedsak skal være tilgjengelig for de som har mulighet til å finansiere forebygging selv? Skal vi akseptere at helseinstitusjonene kommer for sent inn for å kunne forhindre alvorlig sykdom? Hvordan skal vi kunne fange opp flere før de blir alvorlig syke? Og hvilken rolle har aktørene i arbeidslivet i dette bildet?

Tidligere Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad leder an i arrangementet som spør ledende eksperter og politikere hva som skal til for å hindre at de sosiale helseforskjellene befestes og at flere faller utenfor dagens helsetilbud.

PROGRAM 

Sylvia Brustad – Bakgrunn for initiativet

 

Innledning v/Statsråd Bent Høie

  

Faglige innspill - miniforedrag
- Folkehelseinstituttet v/ Camilla Stoltenberg

- NAV v/ Sigrun Vågeng

- Nasjonalforeningen v/ Generalsekretær Lisbet Rugtvedt

- Grete Roede v/ Jeanette Roede

- Fagforbundet v/ Mette Nord

- Sykepleierforbundet / Kristin Sofie Waldum-Grevbo

- LHL / v Generalsekretær Frode Jahren

 

Politisk debatt - Moderator Beate Nossum Footprint

 

Oppsummering: Sylvia Brustad m/moderator (5 min)

 

 

Medvirkende
  • Bent Høie, Helse- og omsorgsminister
  • Sylvia Brustad, Tidligere Helse- og omsorgsminister
  • Camilla Stoltenberg, Direktør, Folkehelseinstituttet
  • Sigrun Vågeng, Arbeids- og velferdsdirektør, NAV
  • Lisbeth Rugtvedt, Generalsekretær, Nasjonalforeningen
  • Jeanette Roede, Direktør, Grete Roede
  • Mette Nord, Leder, Fagforbundet
  • Kristin Sofie Waldum-Grevbo, Leder Landsgruppen av helsesøstre, Sykepleierforbundet
  • Frode Jahren, Generalsekretær, LHL
Kontaktperson
Martin Steen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, 415 77 330, martin.steen@lhl.no
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Servering
Ja
Sidevisninger
3216