til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2017

Omlegging til bærekraft! Forskere utfordrer stortingskandidater

Arrangør
Concerned Scientists Norway (CSN)
Dag
Mandag 14/8 2017 19:00 - 20:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Partipolitikk , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Den Lille Andunge
 


Om arrangementet

Concerned Scientists Norway lanserte tidligere i år et opprop om en forskningsbasert omstilling til bærekraftig nullutslippssamfunn. En rekke forskere har sluttet seg til oppropet.

På Arendalsuken overleverer vi oppropet til inviterte politikere fra alle partier, og utfordrer hver enkelt av dem til å svare på hva deres parti vil gjøre dersom de kommer i posisjon etter stortingsvalget. 

Inviterte politikere:

FrP: Åshild Bruun-Gundersen

SV: Fredrik Schulze-Krogh

Høyre: Lene Westgaard-Halle

KrF: Kjell Ingolf Ropstad

MDG: Per Espen Stoknes

Venstre: Petter N Toldnæs

AP: Kristine Hallingstad

SP: Oddbjørn Kylland

Vi skal utfordre politikerne på:

  • En plan for et bærekraftig samfunn der fornybar energi står sentralt, hvor investeringer både innenlands og utenlands dreies bort fra fossile ressurser og over på fremtidsrettede og bærekraftige næringer.

  • Tilrettelegging for at offentlige myndigheter, næringsliv og privatpersoner velger de klima- og miljøvennlige løsningene, gjennom en kunnskapsbasert omlegging av økonomiske incentiver og gjennom satsing på miljøvennlig tiltak innen bl.a. transport- og byggsektoren og på en bærekraftig omlegging av landbruk og havbruksnæringen.

  • Stans av utvinning av kull på Svalbard, olje og gass fra Arktis og andre sårbare nordområder, og utvinning av olje og gass med ukonvensjonelle metoder.

  • At den nå vedtatte klimaloven følges opp slik at det fastsettes klimamål som står i forhold til togradersgrensen, med klare, årlige delmål, fordelt på sektorer, og med sanksjoner ved manglende overholdelse. Forurensnings- og miljølovgivningen må brukes langt mer aktivt, og prinsippet om at forurenser betaler for utslipp må gjøres gjeldende innen alle sektorer. 

  • Det må til en skikkelig utredning av hvilke klima- og miljøeffekter ny lovgivning, nye forskrifter og nye budsjettvedtak vil få i lys av Grunnloven § 112.

  • Den rettslige infrastrukturen for næringslivet må gjennomgås for å fjerne barrierer og fremme næringslivets egen omstilling. Dette bør basere seg på forskningsbasert kunnskap om hva som hindrer og hva som fremmer bærekraftig omstilling i næringslivet.

  • Forskningsmidler må flyttes fra petroleumssektoren til fornybar energi og redusert energiforbruk. Det må legges til rette for mer uavhengig, tverrfaglig og sektorovergripende forskning med fokus på omstilling.&a

Medvirkende
  • Professor Beate Sjåfljell, Styreleder, Concerned Scientists Norway
Kontaktperson
Beate Sjåfjell, Concerned Scientists Norway, 95931283, b.k.sjafjell@jus.uio.no
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Servering
Nei
Sidevisninger
4925