til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2017

New Public Management. -Trenger vi en tillitsreform i offentlig sektor?-

Arrangør
Arendal Pensjonistparti, Aust Agder legeforening, YS Parat
Dag
Onsdag 16/8 2017 12:30 - 14:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Partipolitikk
Språk
Norsk
Sted
Arendal kino
Stedsbeskrivelse:
Stor salen Sal 1.
 


Om arrangementet

På vegne av Aust Agder Legeforening, Parat og Pensjonistpartiet ønsker vi å skape debatt om hvordan Norsk offentlig virksomhet forvaltes.

Trenger vi en tillitsreform i offentlig sektor?

New Public Management er en styringsform som har blitt innført i Norsk offentlig sektor,helsevesen, skole, politi med mer de siste tiårene. Dette har medført et sterkt økende byråkrati og en ensidig fokusering på økonomi og rapportering av ofte uvesentlige detaljer.  Den politiske styringen er sterkt svekket og ansvarsfraskriving utbredt. Svært mange avgjørelser tas i lukkede rom uten mulighet for innsyn eller reel medvirkning.

Vi spør hvordan vi kan realisere den norske modellens kjerneverdier om involvering og medvirkning. Offentlig sektor er overstyrt og underledet. Det er for lang avstand mellom der beslutninger fattes og der faget og tjenestene utøves og utvikles. Fornyelse og kvalitet skapes i fagmiljøene nedenfra, der faget utøves - ikke gjennom detaljerte styringskrav ovenfra. Trenger vi en tillitsreform som balanserer behovet for kontroll med de ansattes kunnskap og erfaringer?

Medvirkende
  • Christer Mjåset, Sentralsyremedlem legeforeningen, Leder yngre legersforening
  • Sigve Bolstad, Leder, Politiets fellesforbund
  • Hans-Erik Skjeggerød, Leder, Parat
  • Steffen Handal, Leder, Utdanningsforbundet
  • Heidi Haukelien, Styremedlem, Helsetjenesteaksjonen
  • Kjersti Toppe, Stortingsrepresentant, Senterpartiet
  • Tone Trøen, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Truls Wickholm, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Arne Refsum, Innleder, Lege Diakonhjemmet
  • Agnar Kaarbo, Debattleder, Journalist Dagbladet
Kontaktperson
Knut Tveiten, Bystyre medlem og tillitsvalgt SSHF, Arendal Pensjonistparti, 99728014, Knut.tveiten@arendal.kommune.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
5882