til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2017

Norge for nordmenn - mer politikk mot fremmedfrykt, rasisme og etnisk diskriminering

Arrangør
LDO - Likestillings- og diskrimineringsombudet, Reform - Ressurssenter for menn, MiRA - Senter for innvandrer- og flyktningkvinner, OMOD - Organisasjonen mot offentlig diskriminering, FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, NHF - Norges Handikapforbund, JURK - Juridisk rådgiving for kvinner, Mental helse, STL - Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Unge funksjonshemmede, Antirasistisk senter, Statens seniorråd, FFO Fellesorganisasjonen for funksjonshemmede
Dag
Tirsdag 15/8 2017 17:00 - 19:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Inkludering
Språk
Norsk
Sted
Arendal bibliotek
 


Om arrangementet

Hva gjør politikerne når fremmedfrykt, fordommer, rasisme og etnisk diskriminering står i veien for felleskap og tillit i det norske samfunnet?  For å få til vellykket integrering og en bærekraftig velferdsstat må anti-diskrimineringsarbeidet styrkes. Og hvordan skal vi stoppe rasisme, som også kan være en driver til radikalisering?

Ordstyrer: Asta Busingye Lydersen

Vi starter debatten med en situasjonsrapport fra Arendal.
Hvordan er går det med fellesskapsfølelse, tillit og integrering i Arendal, 30 år etter den innvandringsfiendtlige Arne Myrdal og Folkeaksjonen mot innvandring satte byen på kartet? Vi har invitert en rekke lokale ildsjeler for å lære hvordan det kan jobbes lokalt for fellessskap.

 • Hilde Mjøs, Prosjektleder Folk møter folk/lektor Arendal voksenopplæring

 • Lisbeth Iversen, leder av Samarbeidsrådet Med hjerte for Arendal

 • Amina Bitar, samfunnsdebattant (SV)

Vi fortsetter med en paneldebatt om politikk på nasjonalt plan for å forebygge og bekjempe rasisme og etnisk diskriminering. Vi skal  blant annet innom temaer som rasistiske hatytringer i det offentlige ordskifte, etnisk diskriminering i arbeidslivet og racial profiling/stopp og sjekk rutiner i politiet som symptom på blendahvit politikk,

Paneldeltakere:

 • Arne Thomassen, ordfører og Stortingskandidat Høyre
 • Marianne  Aasen, Stortingsrepresentant AP
 • Fakhra Salimi, leder MiRA - Ressurssenter  for innvandrer- og flyktningkvinner

 • Anita Rathore, nestleder OMOD - Organisasjonen mot offentlig diskriminering 

 • Rune Berglund Sten, leder Antirasistisk senter

Åpne/forberedte spørsmål fra salen

 • Ingvild Endestad, leder FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

 • Anne Sender, spesialrådgiver Samarbeidsrådet for  tros- og livssynssamfunn

 • Are Saastad, leder Reform - Ressurssenter for menn 

Oppsummering ved Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm

Kontaktperson
Jon Martin Larsen, LDO, 90770437
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
3323