til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2017

Pasientrettigheter – gir de like rettigheter til alle?

Arrangør
Pasient- og brukerombudet
Dag
Onsdag 16/8 2017 09:00 - 11:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
No9 CC Café
 


Om arrangementet

De 16 pasient- og brukerombudene i Norge blir hvert år kontaktet av rundt 15 000 pasienter, brukere og pårørende som deler sine erfaringer fra helse- og omsorgstjenestene og eventuelt søker bistand fra ombudet. Basert på de erfaringer som er delt med oss er vi ikke sikre på at alle vet hvor eller hvordan de skal søke om disse tjenestene eller hvordan de skal gå frem for å fremme en klage. Mye tyder på at ikke alle kjenner sine rettigheter og vi mistenker at mangel på kunnskap bidrar til at landets innbyggere får ulik tilgang til både spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester.

 

I første halvdel av programmet vil det være 10 minutters innledninger ved:

 

·         Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus

·         Per Kristian Foss, riksrevisor

·         Anita Rathore, Organisasjonen mot offentlig diskriminering

·         Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann

·         Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud

 

Denne delen av programmet ledes av Lisa Førde Refsnes, pasient- og brukerombud i Sogn og Fjordane, leder i pasient- og brukeombudskollegiet.

 

Klokken 10 åpnes det for spørsmål om pasient- og brukerrettighetene og oppfyllelsen av disse til et panel bestående av:

 

·         Kari Kjønaas Kjos, leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget

·         Olaug Bollestad, medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget

·         Eli Gunhild Bye, leder i Sykepleierforbundet

·         Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin

·         Aud Garman Askevold, tidligere assisterende Fylkeslege i Aust- og Vest-Agder

·         Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus

 

Brukerrepresentanter med viktige synspunkter og spørsmål i salen er blant annet:

 

Camilla Lyngen, styreleder Unge funksjonshemmede

Bjørnar Allgot, Diabetesforbundet

Anita Vatland, pårørendealliansen

 

Denne delen av programmet ledes av Oddvar Thorbjørnsen Faltin, teamleder hos Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus

Medvirkende
 • Per Kristian Foss, Riksrevior
 • Aage Thor Falkanger, Sivilombudsmann
 • Hanne Bjurstøm, Likestillings- og diskrimineringsombud
 • Anita Rathore, OMOD
 • Kari Kjønaas Kjoss, Frp
 • Olaug Bollestad, Krf
 • Eli Gunhild Bye, NSF
 • Petter Brelin, Allmenlegeforeningen
 • Aud Garman Askevold, tidl assisterende fylkeslege
 • Lisa Refsnes, Pasient- og brukerombud
 • Anne-Lise Kristensen, Pasient- og brukerombud
Kontaktperson
Oddvar Faltin, Teamleder hos Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, Pasient- og brukerombudet, 93433954, oddvar.faltin@ombudet.no
Universell utforming
Servering
Ja
Sidevisninger
4199