til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2017

Grønne områder trenger grønn varme

Arrangør
Norsk Fjernvarme, Norsk Bioenergiforening, Rørentreprenørene Norge, VVS-Fotreneingen, Norsk Varmepumpeforening
Dag
Tirsdag 15/8 2017 12:00 - 14:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Infrastruktur , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Eureka kompetanse
 


Om arrangementet

Bruk av overskuddsvarme og -kjøling til vannbårne løsninger i byggsektoren vil både kutte lokale utslipp og frigjøre plass i kraftnettet i et samfunn hvor stadig flere ting skal gå på strøm.

På dette seminaret får du høre om hvordan Apples gigantiske datasenter i Viborg skal forsyne innbyggerne i byen med overskuddsvarme – og hvordan Drammen tenker nytt innen bruk av smarte varme- og kjøleløsninger i grønne områder.

Dessuten får du presentert en splitter DNV-GL-rapport om hvordan landets byggeplasser kan bli utslippsfrie, som overrekkes klimaminister Vidar Helgesen.

Program:

11:30     Stående lunsj

12:00     Åpningsinnlegg
                v/ klimaminister Vidar Helgesen (H)

12:20     Utslippskutt på norske byggeplasser
Lansering av DNV GL-rapport, utarbeidet på oppdrag av Enova, Norsk Fjernvarme, Energi Norge, i samarbeid med Bellona
v/ avdelingsleder Erik Dugstad, DNV GL Energy

12:40     Derfor valgte Apple Viborg
- og slik skal byen nyte godt av overskuddsvarmen fra Apples kommende hyperscale datasenter
v/ Chief Investment Officer Kristian Brøns Nielsen, Viborg kommune

13:00     Smart bruk av vannbåren sol- og overskuddvarme
i grønne områder
v/ teknisk leder Geir Andersen, Drammen Eiendom

13:20     Effektiv ressursutnyttelse i lavutslippssamfunnet
Paneldebatt med Marit Arnstad (Sp), Torgeir Knag Fylkesnes (SV), Anders Kylland (Frp)
(flere deltagere oppdateres fram mot arrangementet)
Debattleder: Silje Schei Tveitdal, Footprint
 

Medvirkende
  • Vidar Helgesen, Klimaminister, Regjeringen
  • Erik Dugstad, Avdelingsleder, DNV GL Energy
  • Kristian Brøns Nilsen, Chief Investment Offiser, Viborg kommune
  • Geir Andersen, Teknisk leder, Drammen Eiendom
  • Marit Arnstad, Stortingsrepresentant, SP
  • Torgeir Knag Fylkesnes, Stortingsrepresentant, SV
  • Anders Kylland, Lokalpolitiker Arendal/Aust-Agder, Frp
  • Silje Schei Tveitdal, Footprint
Kontaktperson
Trygve Mellvang Berg, Norsk Fjernvarme, 95866933, trygve@fjernvarme.no
Universell utforming
Servering
Ja
Sidevisninger
4778